Antikvarisk rehabilitering, rehabilitering etter antikvariske prinsipper

Fredede og verneverdige bygninger skal rehabiliteres etter antikvariske prinsipper og retningslinjer.

Oslo Murmesterbedrift har bred fagkompetanse innen antikvarisk rehabilitering og restaurering av eldre murbygninger. Vi arbeider etter hensyn til bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenarter.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett tiltaksklasse 2, for arbeid på bevaringsverdige byggverk, utstedt av Direktoratet for Byggekvalitet.

Antikvarisk rehabilitering foregår i tett samarbeid med Riks- og Byantikvaren.

Antikvariske retningslinjer og prinsipper

Antikvarisk rehabilitering og restaurering skiller seg fra moderne rehabilitering. Historiske bygg er man i større grad opptatt av å ivareta og sikre byggets autensitet. Samt verne om kulturminner og felles arv. Det er flere regler og retningslinjer man må forholde seg til ved arbeid på slike bygg.

Antikvarisk restaurering er tilbakeføring til opprinnelig stand og utseende. Det kan for eksempel være historiske bygninger som har blitt endret siden byggeår som skal tilbakeføres i sin helhet. Her stilles det strenge krav til forundersøkelser, dispensasjoner og dokumentasjon. Tradisjonelle materialer, utførsel og teknikker skal tas i bruk.

Fredet eller verneverdig bygg

Hvordan eldre murbygninger skal vedlikeholdes og rehabiliteres avgjøres ut i fra om bygget er fredet, vernet eller verneverdig.

Den mest rigide form for vern er byggverk om er fredet etter kulturminneloven, såkalt “rødlistet”. Alt av arbeid og vedlikehold på slike nasjonale verdier må søkes om og godkjennes av Riksantikvaren og/eller Byantikvaren.

Bygg som er vernet reguleres etter hjemmel i plan- og bygningsloven. Verneverdige bygninger er den vanligste formen for vern og listeført på den Gule liste til Byantikvaren. Arbeidet på slike listeførte bygg er ikke forbudt, men Plan- og bygningsetaten søker som regel konsultasjon hos Byantikvaren ved behandling av byggesøknad. Sjansene for at en søknad om f.eks. fasadeendring blir godkjent, uten at tiltaket følger antikvariske prinsipper, er liten.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Vi har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og at resultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi har faste samarbeidspartnere som tilpasses det aktuelle oppdraget.

Alle våre bedrifts- og prosjektledere sitter på et mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Vi har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murer teknikker.

Ta kontakt med våre spesialister

Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester
Torbjørn Nordal
Torbjørn Nordal
Daglig leder, Sivilingeniør
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51