Antikvarisk arbeid 2021

Antikvarisk rehabilitering av Skur 38, Oslo Havn havnekontor

VIPPETANGEN I OSLO

Landets første armerte betongbygg, Skur 38 på Vippetangen, har blitt rehabilitert etter sirkulære prinsipper. Skuret har en lang historie som et sentralt knutepunkt for handel og aktivitet langs sjøen i Oslo. Rehabiliteringen har som hensikt å bevare og gjenopprette en viktig del av Oslos maritime historie.

I oppdrag fra Oslo Havn har Oslo Murmesterbedrift ledet arbeidet med ekstern isolering ved bruk av aerogel og påfølgende pussarbeid, samt indre behandling i form av sandvasking og impregnering av betongsøylene i Skur 38.

Under denne prosessen har bygningen blitt nøye vurdert med tanke på strukturell integritet, med det formål å sikre dens langsiktige holdbarhet samtidig som dens historiske karakter blir bevart. Dette inkluderer restaurering av eksteriøret, reparasjon av taket, utskifting av vinduer og dører, samt antikvarisk fasaderehabilitering.

Artikkelen fortsetter under bildet

Amerikalinjen hadde sitt anløp til Skur 38 fra 1950-tallet. I 1985 ble bygget omgjort til kontorlokaler, og nå blir det rustet opp til å bli Oslo Havns administrasjonsbygg.

Rehabilitering etter sirkulære prinsipper

Bygget er verneverdig og står på Byantikvarens Gule Liste. Skur 38 rehabiliteres etter antikvariske prinsipper og sirkulære prinsipper, som vil si at stilles høye krav til gjenbruk av materialer.

“Eksisterende konstruksjoner skal bevares der det er mulig og oppgraderes bygningsfysikk for forlenget levetid”

Pressemelding, Oslo Havn.

Betongskader og karbonatisering

En tilstandsanalyse av underlaget tilsa at det var store betongskader på bygget og større områder med karbonatisert betong. Over tid har betongen blitt utsatt for naturlig kjemiske prosesser som medfører at betongens PH-verdi reduseres.

I rehabiliteringsprosessen av Skur 38 på Vippetangen ble det utført flere viktige trinn for å bevare og forbedre bygningens betongstruktur. Sentralt i denne betongrehabiliteringen sto den innledende fasen, nemlig sandvaskingen. Dette er en metode som involverer bruk av høyt trykk og sand for å effektivt fjerne smuss, maling og andre urenheter fra overflatene av betongen. Sandvaskingen spilte en avgjørende rolle ved å forberede betongen for de påfølgende reparasjonsprosedyrene.

Deretter ble det utført mekanisk reparasjon av betongen. Dette innebærer fjerning av skadet eller forvitret betong ved hjelp av spesialiserte verktøy og teknikker. Det skadede området blir deretter reparert ved å påføre ny betongmørtel som tetter sprekker og gir en jevn overflate.

Kalkmørtel med aerogel for bedre isolasjonsevne

Etter reparasjonen ble betongoverflaten pusset med superisolerende kalkmørtel. Kalkmørtelen er et materiale som har gode isolerende egenskaper og bidrar til å redusere varmetap gjennom veggen. I tillegg har kalkmørtelen evnen til å transportere ut eventuell fuktighet, noe som bidrar til å opprettholde en sunn og tørr betongoverflate. I dette prosjektet ble kalkmørtelen forsterket med aeorgel, et materiale som ytterligere forbedrer isolasjonsevnen.

Det er verdt å merke seg at aeorgel har flere spennende egenskaper som gjorde det godt egnet til dette prosjektet. Det er ikke miljøskadelig, noe som er viktig for å opprettholde bærekraftige og helsevennlige bygninger. I tillegg til isolasjonsegenskapene, innehar aeorgel også brannhemmende og støydempende egenskaper, noe som bidrar til å forbedre sikkerheten og trivselen i bygningen.

Til slutt ble den oppdaterte betongoverflaten brettpusset med en 1,5 mm korning, noe som gir en jevn og glatt finish. Pussen ble deretter malt i to dempede grønn nyanser, som tilnærmet den opprinnelige fargen til bygningen. Fargeskala smelter inn i miljøet og skaper en visuell forbindelse mellom elementene. Dette gir ikke bare en estetisk tiltalende utseende, men bidrar også til å bevare den historiske karakteren til Skur 38.

Rehabilitering av innvendig søyler

Innvendige søyler ble vasket rent for gamle malingssjikt. Etter at de ble vasket rene med høytrykk av luft, vann og sand, ble de overflatebehandlet med sealer.

Aerogel Architecture Award 2023 – Skur 38 på 3. plass

Det sveitsiske forskningsinstituttet EMPA deler hvert år ut priser til internasjonale prosjekter som er utført med aerogel materialer. Energieffektivitet, bevaring og originale løsninger var kriteriene i den globale konkurransen. I år gikk tredje plass til Skur 38.

Med kombinasjonen av teknologisk innovative løsninger, utmerket spesialist kunnskap selv i de minste detaljer og perfekt samarbeid mellom de ulike fagene, er renoveringsprosjektet Skur 38 i Oslo en suksess når det gjelder kombinasjonen av historie og modernitet og overbeviste også ekspert juryen i Aerogel Architecture Award 2023

Juryen

Satte bransjens høyeste miljøkrav

Rehabiliteringen av Skur 38 på Vippetangen er et spennende prosjekt som viser betydningen av å bevare og gjenopprette historiske strukturer. Det er en mulighet til å gi nytt liv til et tidligere viktig handelssted og skape et attraktivt og dynamisk område for fremtiden.

Vi takker for et smidig og godt samarbeid med oppdragsgiverne. Oslo Havn KF satte bransjens høyeste miljøkrav, og bygget overleveres med BREEAM-Excellent-sertifikat.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51