Oslo Murmesterbedrift AS

Oslo Murmesterbedrift AS er en av de aller største i Oslo på rehabilitering og vedlikehold av bygg. Vi arbeider med rehabiliteringsprosjekter for borettslag, sameier, næringseiendom, eiendomsselskaper, konsulenter og noen av Norges største entreprenører.

Våre virksomhetsområder omfatter murarbeider, antikvarisk restaurering, overflatebehandling, betongrehabilitering, balkongrehabilitering, fasaderehabilitering og piperehabilitering.

Oslo Murmesterbedrift AS er ett av flere selskap som eies av Fiber Capital AS. Vi har en sunn økonomi og solide eiere.

Når du er i kontakt med oss skal du oppleve at ditt prosjekt blir samvittighetsfullt tatt vare på. Både med hensyn til kvalitet, økonomi, sikkerhet og miljø.

Torbjørn Nordal, Daglig leder
Fasaderehabilitering referer til prosessen med å renovere eller reparere utsiden av en bygning, ofte inkludert vegger, vinduer, dører og andre funksjoner.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Oslo Murmesterbedrift har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet), og vi sikrer at sluttresultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi ønsker at kunder skal føle en stor grad av forutsigbarhet når det kommer til gjennomføring av prosjekter. Derfor har vi fokus på å ha god kommunikasjon og tett oppfølging av kunden gjennom hele prosessen.

Som en etablert totalentreprenør i Oslo har vi solide samarbeidspartnere som tilpasses hvert unike oppdrag.

Dyktig fagfolk er avgjørende for et godt og solid resultat

Våre bedrifts- og prosjektledere innehar mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Alle har bred erfaring med totalentrepriser og prosjektstyring, fra store og små prosjekter.

Oslo Murmesterbedrift har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murteknikker. Vi legger vekt på kompetanseutvikling og oppmuntrer våre utførende murere til å ta mester- eller svennebrev, samt å utdanne seg som fagskoleingeniør.

Lærlinger er viktig for å utvikle og opprettholde faget

Oslo Murmesterbedrift er godkjent som opplæringsbedrift i murerfaget. Vi jobber aktivt med rekruttering til bransjen og har gjennom 10 år bidratt til å utdanne lærlinger. Utdannelsen skjer i tett samarbeid med opplæringskontoret for murerfaget.

Hvis du er interessert i en lærlingplass eller karrieremuligheter hos oss i Oslo Murmesterbedrift, ta gjerne kontakt.

Rammeavtaler med Oslo kommune

Vårt firma har rammeavtale med Oslobygg KF for murarbeider på alle kommunens kultur-, idretts- beredskaps- og næringsbygg. Rammeavtalen omfatter planlagte og akutte arbeider med alt av mur-relaterte arbeider. Avtalen løper frem til og med 2026.

Avtalen er bygget på “Oslo-modellen” som stiller krav til bruk av lærlinger og faglærte håndverkere i alle arbeider som skal utføres. Samt krav til at bedriftene jobber aktivt med miljø og bærekraft.

Vårt firma er miljøfyrtårn-sertifisert

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall og ombruk, transport og innkjøp.

Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial. Våre resultater er offentlig tilgjengelig.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere. Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill.

Stolt støttespiller av Zuccarellostiftelsen

Oslo Murmesterbedrift AS er stolt støttespiller av Match Mats. Match Mats, som er et innsamlingsprosjekt, startet av Mats Zuccarello, i samarbeid med en rekke bedrifter. Prosjektet går ut på at for hvert poeng Mats får i sine kamper, vil han donere 1000,- til Zuccarellostiftelsen. Prosjektets samarbeidspartnere vil matche summen.

Zuccarellostiftelsen ble stiftet av hockeyproff Mats Zuccarello i 2016 med formål å redusere utenforskap blant barn og unge i Norge ved å bidra til at flere får delta i idrett og fysisk aktivitet.

Møt ledelsen

Torbjørn Nordal
Torbjørn Nordal
Daglig leder, Sivilingeniør
Fredrik Syvertsen
Fredrik Syvertsen
Styreleder, Bygningsingeniør
Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Henning Sandholdt
Henning Sandholdt
Senior prosjektleder
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester
Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51