Betongrehabilitering og vedlikehold av betongkonstruksjoner

Betong er et unikt materiale med nærmest ubegrenset bruksomfang. Men, som de fleste byggematerialer er betong utsatt for en rekke nedbrytende påkjenninger som reduserer konstruksjonens levetid. For å gjenopprette kvaliteten og funksjonaliteten til skadede betongkonstruksjoner, er reparasjoner og betongrehabilitering nødvendige.

Betongrehabilitering i Oslo og Viken

Betongrehabilitering er en prosess hvor man reparerer og gjenoppretter betongkonstruksjon som har fått skader. Oslo Murmesterbedrift har spesiell kompetanse innen betongrehabilitering. Vi utfører betongrehabilitering av de fleste betongkonstruksjoner (fasader, balkonger og parkeringshus mm). Flere av våre prosjektledere og formenn har dokumentert kompetanse innen betongrehabilitering (R-kurs).

Gjennom grundig diagnostikk og kvalifiserte ansatte utbedrer vi betongkonstruksjoner til sin opprinnelige styrke og funksjonalitet, og dermed forlenges levetiden betydelig. Vi bruker godkjente produkter som vi vet varer og tåler norsk klima.

Oslo Murmesterbedrift er medlem av Norsk Forening for Betongrehabilitering.

Vi utfører følgene innen betongrehabilitering i Oslo og Viken:

 • Mekanisk rehabilitering
 • Alle typer overflatebehandlinger
 • Impregnering av betong
 • Antikvarisk betongrehabilitering
 • Karbon-forsterkning
 • Vanntetting av betongkonstruksjoner
 • Ny / om støping av konstruksjoner

Nedbrytning av betongkonstruksjoner

Betong er verdens mest brukte byggemateriale og består hovedsakelig av sement og vann med tilslag av sand, stein og tilsetningsstoffer. Feilberegninger i betongblandingen og mangelfull utførelse kan føre til gradvis forringelse over tid, med potensielle konsekvenser som kostbare reparasjoner. Videre har man naturlig nedbrytningsprosesser som reduserer betongens levetid. Disse nedbrytningsprosessene kan deles inn i ulike kategorier;

 • Kjemisk nedbrytning (karbonatisering, alkaliereaksjoner og sulfatangrep)
 • Biologisk nedbrytning (mikroorganismer)
 • Fysiske reaksjoner (atmosfære, temperatur, erosjon, ect.)
 • Mekanisk nedbrytning (overbelastning, støt, setning, ect.)
 • Rustsprengning
 • Frost

Nedbrytningsmekanismene kan opptre enkeltvis eller i kombinasjon og resulterer i en rekke forskjellige typer skader på betongkonstruksjoner. Disse skadene inkluderer armeringskorrosjon, avskalling, sprekker, riss, rustflekker, kalkutfelling og oppløsning av sementpastaen.

Mange betongskader skyldes armeringskorrosjon

Armeringskorrosjon, rust på armeringsjernet, utgjør den primære årsaken til betongskader. Årsaken kan være mangelfull overdekning av armeringen, karbonatisering, klorider eller en kombinasjon av disse. Når korrosjonsprosessen (rust) skjer, øker volumet til jernet opp til seks ganger. Denne utvidelsen fører til sprekker, misfargning og avskalling av betongoverdekningen. Dette resulterer i at bæreevnen til betongen svekkes og potensielt fører til svikt i konstruksjonen. Korrosjonshastigheten påvirkes av tilgangen på oksygen gjennom overdekningen, betongkvalitet, betongens ledningsevne og temperatur. Betongrehabilitering er nødvendig for å begrense omfanget av armeringskorrosjon og forhindre ytterlige skader.

For å redusere faren for armeringskorrosjon, er det viktig å sikre god overdekning og benytte riktig betongkvalitet. Vi anbefaler å benytte fagfolk med fagkunnskap, gjennomføre etterbehandling av betong og utføre regelmessige vedlikehold.

Riktig tiltak og metode for betongrehabilitering

For å kunne iverksette hvilken metode som er best egnet for rehabilitering av betongkonstruksjoner er det hensiktsmessig å starte med en tilstandsanalyse. Målet er å vurdere tilstanden til betongen, identifisere årsaker og omfang av eventuelle skader, samt avklare kulturhistorisk verdi.

Det finnes flere måter å utføre reparasjoner og rehabilitering av betongkonstruksjoner. Disse kan inkludere fjerning og erstatning av skadede områder, overflatebehandlinger, bruk av korrosjonshemmende midler. Samt forsterkning med ekstra armering, sprøytebetong for å gjenopprette tapte overflater, og andre avanserte teknikker. Reparasjonsmetode er avhengig av skadens art og omfanget av rehabiliteringsarbeidet.

Hvordan vedlikeholde betong?

Selv om betong er et slitesterkt materiale, er det ikke vedlikeholdsfritt eller evigvarende. Regelmessig ettersyn og riktig vedlikehold er avgjørende for å bevare betongens styrke og forlenge levetiden.

Vi anbefaler overflatebehandling av betong som en proaktiv metode for å beskytte betongen mot forringelse og CO2-påvirkning. Samt for å forhindre inntrenging av fuktighet og klorider.

For å velge riktig overflatebehandling, er det viktig å vurdere underlaget. For eksempel, på en balkong bør man søke etter et solid belegg på oversiden, vanligvis av typen polyuretan eller epoxy. Dette gir en robust beskyttelse. På undersiden kan behovet være annerledes, med fokus på en maling som fungerer som en Co2-brems. En akrylmaling med en porestruktur som stopper Co2, men tillater vanndamp (H2O) å slippe ut, kan være ideell for dette formålet.

ansatt som sprayer med poulyrea
Tidligere benyttet man overflatebehandling av betongkonstruksjoner for estetiske hensyn. Men de siste årene har det blitt mer vanlig å behandle betongen for å beskytte den mot nedbrytning.

Ta kontakt med våre spesialister

Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Fredrik Syvertsen
Fredrik Syvertsen
Styreleder, Bygningsingeniør
Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester
Henning Sandholdt
Henning Sandholdt
Senior prosjektleder

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51