Betongarbeid, Overflatebehandling 2022

Betongrehabilitering av Colosseum Parkeringshus

Essendrops gate 5

Colosseum parkeringshus fikk i 2019 avdekket et betydelig antall punkter og områder hvor belegget i dekket hadde løsnet. Oslo Murmesterbedrift fikk i oppdrag å utføre betongrehabilitering og utbedringsarbeider i anleggets parkeringsdekker/gulv, grunn og kjøreramper/rotunde.

Mange av skadene i parkeringshuset, ca 14.700 m2, var forårsaket av korrosjon i armeringen i betongdekkene. Som i stor grad skyldes utettheter i belegget. Videre var enkelte skader forårsaket av mangelfull heft mellom belegg og underliggende betong.

Tidligere betong reparasjoner var ikke tilstrekkelig

Parkeringsdekkene i Colosseum P-hus ble betongrehabilitert i 2008. Arbeidene den gang omfattet mekaniske reparasjonsarbeider i områder med eksponert armering. I tillegg ble det foretatt oppmeisling og utbedring i områder der det var mistanke om korrosjon. Ettersom betongen var opprisset og/eller hadde bom. Deretter ble det lagt et Polyuretanbelegg.

Det ble i 2019 avdekket et betydelig antall punkter og områder hvor det eksisterende belegget hadde løsnet. Områdene var spredt over alle tre parkeringsplan K1, K2 og K3.

Betong reparasjoner; fjerning av belegg med manglende eller mangelfull heft

Hva forårsaket betongskadene i parkeringshuset?

Mange av betongskadene var forårsaket av korrosjon i overkantarmeringen i dekkene. Enkelte skader hadde oppstått på grunn av mangelfull heft mellom belegg og underliggende betong.

I tillegg til løst belegg var det observert tegn til lokal fukt gjennomtrengning gjennom dekkene, som viste seg av malingsavflassing på undersiden av dekkene. Deler av spuntveggen hadde korrosjonsskader. Korrosjonsskadene skyldes at betongen i overkant av parkeringsdekkene inneholdet klorider som har skjedd over tid.

Årsaken til at belegget stedvis hadde begynt å flasse i områder, der det ikke var korroderende armering, kan ha vært sammensatt. Det kan ha sammenheng med forbehandlingen forut for belegningen, ekstra store mekaniske påkjenninger eller fukt i betongunderlaget. Alternativt kan det ha vært en kombinasjon. Stedvis kan belegget ha begynt å løsne på grunn av korrosjon i underliggende armering, for så å ha medført at omkringliggende deler av belegget også har løsnet.

Armeringskorrosjon (rust på armeringen) flere steder i dekket i phuset.
Belegging på grunn med Polyuretan / akrylbelegg

Betongrehabilitering i Colosseum P-hus omfattet følgende:

Oslo Murmesterbedrift utførte, i denne entreprisen, betongrehabilitering primært i overkant av anleggets parkeringsdekker/gulv, grunn og kjøreramper/rotunde.

  • Fjerning av belegg med manglende eller mangelfull heft
  • Mekanisk utbedring av synlige skader som avdekkes etter at belegget er fjernet
  • Etablering av hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater
  • Maling med CO2-bremsende maling
  • Utbedring av fuger i dekket
  • Belegging av dekker og gulv på grunn med Polyuretan / akrylbelegg
  • Utbedring av korrosjon på eksponert spunt
  • Injisering av betongriss (vanntetting av betong)

Katodisk korrosjonsbeskyttelse

Det ble benyttet en systemtestet reparasjonsmørtel som følger reparasjonsprinsippene for katodisk korrosjonsbeskyttelse. Gulv og dekker på grunn fikk et egnet akryl og polyuretanbelegg. Videre ble det etablert hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater, malingsfjerning og ny overflatebehandling av synlig spunt.

K1 i Colosseum P-hus ferdig betongrehabilitert
K1 i Colosseum P-hus

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss