Betongarbeid, Overflatebehandling 2022

Betongrehabilitering av Colosseum P-hus

Essendrops gate 5

Dekket i Colosseum P-hus hadde flere punktskader og områder hvor belegget hadde løsnet. Oslo Murmesterbedrift fikk i oppdrag å utføre betongrehabilitering og utbedringsarbeider i anleggets parkeringsdekker/gulv, grunn og kjøreramper/rotunde.

Mange av skadene i parkeringsanlegget, ca 14.700 m2, var forårsaket av korrosjon i armeringen i betongdekkene. Som i stor grad skyldes utettheter i belegget. Videre var enkelte skader forårsaket av mangelfull heft mellom belegg og underliggende betong.

Saken fortsetter under bildet

Betongrehabilitering i Colosseum P-hus omfattet følgende:

Oslo Murmesterbedrift utførte, i denne entreprisen, betongrehabilitering primært i overkant av anleggets parkeringsdekker/gulv, grunn og kjøreramper/rotunde.

  • Fjerning av belegg med manglende eller mangelfull heft
  • Mekanisk utbedring av synlige skader som avdekkes etter at belegget er fjernet
  • Etablering av hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater
  • Maling med CO2-bremsende maling
  • Utbedring av fuger i dekket
  • Belegging av dekker og gulv på grunn med Polyuretan / akrylbelegg
  • Utbedring av korrosjon på eksponert spunt
  • Injisering av betongriss (vanntetting av betong)

Katodisk korrosjonsbeskyttelse

Det ble benyttet en systemtestet reparasjonsmørtel som følger reparasjonsprinsippene for katodisk korrosjonsbeskyttelse.
Gulv og dekker på grunn fikk et egnet akryl og polyuretanbelegg. Overflatebelegget er svært slitesterkt, beskytter mot vann og en rekke kjemikalier som egner seg god gulv i parkeringshus.

Videre ble det etablert hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater, malingsfjerning og ny overflatebehandling av synlig spunt.

Hva forårsaket betongskadene i parkeringshuset?

Mange av betongskadene i parkeringshuset var forårsaket av korrosjon i overkantarmeringen i dekkene. Enkelte skader hadde oppstått på grunn av mangelfull heft mellom belegg og underliggende betong.

I tillegg til løst belegg var det observert tegn til lokal fuktgjennomtrengning gjennom dekkene. Dette viste seg som malingsavflassing på undersiden av dekkene. Deler av spuntveggen hadde korrosjonsskader. Korrosjonsskadene skyldes at betongen i overkant av parkeringsdekkene inneholdet klorider som har skjedd over tid.

Årsaken til at belegget stedvis hadde begynt å flasse i områder, der det ikke var korroderende armering, kan ha vært sammensatt. Det kan ha sammenheng med forbehandlingen før belegningen, ekstra store mekaniske påkjenninger eller fukt i betongunderlaget.
Alternativt kan det ha vært en kombinasjon. Stedvis kan belegget ha begynt å løsne på grunn av korrosjon i underliggende armering, for så å ha medført at omkringliggende deler av belegget også har løsnet.

Alle etasjene K1, K2 og K3 i Colosseum P-hus ble rehabilitert og etterbehandlet med Polyuretanbelegg.
K1 i Colosseum P-hus etter betongrehabiliteringen.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51