Totalentreprenør

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggesaken, fra prosjektering, søknader og utførelse av prosjektet. Vi styrer alle fag, utførselsmetoder og materialvalg.

en hånd som banker på en fasade, fasaderehabilitering

Faste samarbeidspartnere tilpasses det aktuelle prosjektet

Vi har faste samarbeidspartnere innen rådgivning og prosjektering som sammen med vår erfaring danner grunnlaget for et vellykket prosjekt. Når prosjektet er planlagt for å møte dine interesser settes prosjektet i gang.

Våre faste underentreprenører kontraheres til dine utfordringer innen takarbeid, vindusutskifting eller restaurering, blikkenslagerarbeider eller elektro, i tillegg til vår egen mur kompetanse.

I rollen har vi ansvar og stor fokus på HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet). Resultatet skal oppfylle avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Søknadspliktige

Når tiltaket er søknadspliktig sørger vi for at byggesaken følges opp via arkitekt. Når man velger entrepriseformen totalentreprise vil det være tilstrekkelig at byggherre bestiller en funksjon, f. eks at fasaden skal rehabiliteres, eller taket skiftes ut med om-muring av piper. Da prosjekterer vi sammen med rådgivende en god utførelse ihht preaksepterte ytelser eller egne prosjekterte løsninger, alltid i henhold til lov og forskrift. (SAK 10, TEK 17).

En åpen byggeprosess

Vi er opptatt av at prosjektgjennomføringen er transparent mellom byggherre, totalentreprenør, rådgivere, byggherrerepresentant og underentreprenører. Vi bruker derfor digitale hjelpemidler i gjennomføringen av prosjekter.

Kontakt oss for en gratis befaring av ditt prosjekt.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51