Piperehabilitering og pipereparasjon

Med de stigende strømprisene velger flere norske husholdninger å ty til peisen som en kostnadseffektiv varmekilde i vinterhalvåret. Mange er imidlertid ikke klar over at pipen også krever nøye vedlikehold og tilsyn. En svekket pipe utgjør ikke bare en potensiell risiko for pipebrann, men det påvirker også miljøet negativt og er økonomisk lite lønnsomt når det gjelder fyringskostnader. Piperehabilitering kan være en god investering for å sikre trygg og effektiv bruk av peisen.

Oslo Murmesterbedrift er eksperter på piperehabilitering

Oslo Murmesterbedrift AS har bred kompetanse når det kommer til piperehabilitering og skorsteinsrehabilitering. Vårt firma er kvalifisert med riktig utdanningsnivå og tiltaksklasse for å erklære ansvarsrett for arbeid med rehabilitering av pipe.

Vi har gjennom flere år levert tjenester innen piperehabilitering og om-muring av pipetopper i Oslo og omegn. Enten det dreier seg om vedlikehold av piper, rehabilitering av pipe eller levetidsforlengende tiltak. Vi utfører videoinspeksjon av pipeløpet for å avdekke feil og mangler.

Saken fortsetter under bildet

piperehabilitering, pipe, peishygge
Høye strømpriser har ført til at norske husholdninger fyrer i peisen oftere enn før.  Fyr trygt og riktig for å unngå pipebrann.

Hva er piperehabilitering?

Piperehabilitering er en nødvendig prosessen for å gjenopprette eller forbedre funksjonaliteten og kvaliteten til en pipen / skorstein eller røykkanal. Rehabilitering av pipe er nødvendig hvis pipen har blitt skadet, slitt eller ikke lenger oppfyller gjeldende standarder og forskrifter for sikkerhet og ytelse.

Hensikten med rehabilitering av pipe er å forbedre sikkerheten ved å redusere risikoen for pipebrann og samtidig sikre optimale forhold for fyring. En pipe med skader påvirker også negativt miljøet og gjør fyringsøkonomien mindre lønnsom.

Mottatt fyringsforbud?

Økt kunnskap om pipebrann har resultert i strengere for fyring i peis. Resultatet av en defekt pipe kan være brannfarlig og i verste fall føre til pipebrann. Feil og mangler ved innvendig pipeløp kan kun avdekkes gjennom en videokontroll av pipen.

Ved mottatt fyringsforbud, grunnet et eller flere avvik, må pipen rehabiliteres. Prisen på piperehabilitering er avhengig av flere faktorer og varierer veldig. Kostnaden kan oppleves som voldsom, men det er en investering i brannsikkerhet. Videre bidrar rehabilitering til å øke boligens verdi og gir bedre fyringsforhold med tanke på miljø og fyringsøkonomi.

Når bør pipa rehabiliteres innvendig?

De vanligste årsakene til skader som krever innvendig rehabilitering av skorsteinen/pipen oppstår ofte på grunn av: feilmonteringer av ildsteder, gamle og upresise igjenmuringer fra tidligere ildsteder, utkragede mørtelfuger, åpne hull og gjennomgående sprekker. Samt byggefeil fra pipens opprinnelsesår.

To forskjellige metoder for innvendig piperehabilitering

Oslo Murmesterbedrift praktiserer to ulike metoder for innvendig rehabilitering av pipe. Metodene har ulike egenskaper og gir ulike oppstillingsvilkår. Vilkårene setter krav til hvor stor avstand pipen skal ha til brennbart materiale.

  • Innvendig rehabilitering av pipe med nedsenkning av syrefaste stålrør
  • Innvendig rehabilitering av pipe med glidestøp

Når bør pipetoppen rehabiliteres?

Pipetoppen er utsatt for vær, vind og store termiske svingninger. Høye temperaturer i pipeløpet og kalde temperaturer utvendig er harde påkjenninger for murverket, som over tid kan føre til at mur-konstruksjonen brytes ned.

I motsetning til innvendig piperehabilitering er det veldig enkelt å se symptomene av nedbrytningen på pipetopper. Ved avskalling og løse gjenstander fra pipetoppen anbefaler vi deg og iverksette strakstiltak for å hindre nedfall.

Piperehabilitering er søknadspliktig

Rehabilitering av pipe / skorstein med nedsenkning av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven § 20 -1. bokstav f.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Velg Oslo Murmesterbedrift AS som din totalentreprenør for piperehabilitering i Oslo og nærliggende områder. Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Vi tar ansvar for hele prosjektet, fra prosjektering til utførsel av arbeid. Våre bedrifts- og prosjektledere, med mesterbrev i murerfaget og ingeniørkompetanse, sikrer en trygg og effektiv løsning.

Se våre referanseprosjekter for piperehabilitering i Oslo.

Ta kontakt med våre spesialister

Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester
Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Fredrik Syvertsen
Fredrik Syvertsen
Styreleder, Bygningsingeniør

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51