Piperehabilitering og pipereparasjon

I Oslo er det flere eldre bygårder som har behov for piperehabilitering eller pipereparasjon. Dette skyldes gamle ildsteder og piper med et vedlikeholdsetterslep. Formålet med piperehabilitering er å bedre sikkerheten med henhold til pipebrann og sikre optimale fyringsforhold. En svekket pipe er også dårlig for miljøet og fyringsøkonoimsk lite lønnsomt.

Oslo Murmesterbedrift AS har bred kompetanse når det kommer til piperehabilitering /skorsteinsrehabilitering. Vårt firma er kvalifisert med riktig utdanningsnivå og tiltaksklasse for å erklære ansvarsrett for arbeid med piperehabilitering.

Vi har i årrekker utført piperehabilitering eller om-muring av pipetopper. Enten det er vedlikehold av piper, piperehabilitering eller levetidsforlengende tiltak. Vårt firma utfører videoinspeksjon av pipeløpet for å avdekke feil og mangler.

Saken fortsetter under bildet

Høye strømpriser har ført til at norske husholdninger fyrer i peisen oftere enn før.  Fyr trygt og riktig for å unngå pipebrann.

Mottatt fyringsforbud?

Større kunnskap om pipebrann har gjort at regelverket for fyring i peis har blitt strengere. Resultatet av en defekt pipe kan være brannfarlig og i verste fall føre til pipebrann. Feil og mangler ved innvendig pipeløp kan kun avdekkes gjennom en videokontroll av pipen.

Ved mottatt fyringsforbud, grunnet et eller flere avvik, må pipen rehabiliteres. Prisen på en piperehabilitering er avhengig av flere faktorer og varierer veldig. Kostnaden kan oppleves som voldsom, men det er en investering i brannsikkerhet. Videre bidrar rehabilitering til å øke boligens verdi og gir bedre fyringsforhold med tanke på miljø og fyringsøkonomi.

Når bør pipa rehabiliteres innvendig?

De vanligste skadeårsakene for at skorsteinen /pipen må rehabiliteres innvendig skyldes som oftest feilmonteringer av ildsteder. Eller gamle og upresise igjenmuringer fra tidligere ildsteder, utkragede mørtelfuger, åpne hull og gjennomgående sprekker. Samt byggefeil fra byggeår.

Vi tilbyr to forskjellige metoder for innvendig piperehabilitering

Vi praktiserer to ulike metoder for innvendig piperehabilitering. Metodene har ulike egenskaper og gir ulike oppstillingsvilkår. Vilkårene setter krav til hvor stor avstand pipen skal ha til brennbart materiale.

  • Innvendig piperehabilitering med nedsenkning av syrefaste stålrør
  • Innvendig piperehabilitering med glidestøp

Når bør pipetoppene rehabiliteres?

Pipetoppene er utsatt for vær, vind og store termiske svingninger. Høye temperaturer i pipeløpet og kalde temperaturer utvendig er harde påkjenninger for murverket, som over tid kan føre til at mur-konstruksjonen brytes ned.

I motsetning til innvendig piperehabilitering er det veldig enkelt å se symptomene av nedbrytningen på pipetopper. Ved avskalling og løse gjenstander fra pipetoppen anbefaler vi deg og iverksette strakstiltak for å hindre nedfall.

Pipetopper er utsatt for vær, vind og store termiske svingninger. Dette kan over tid føre til at mur-konstruksjonen brytes ned.

Piperehabilitering er søknadspliktig

Piperehabilitering / skorsteinsrehabilitering med nedsenkning av nytt innerør, oppføring av ny skorstein og riving av skorstein er søknadspliktig etter Plan og Bygningsloven § 20 -1. bokstav f.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Vi har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og at resultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi har faste samarbeidspartnere som tilpasses det aktuelle oppdraget.

Alle våre bedrifts- og prosjektledere sitter på et mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Vi har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murer teknikker.

Ta kontakt med våre spesialister

Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester
Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Fredrik Syvertsen
Fredrik Syvertsen
Styreleder, Bygningsingeniør

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51