Fasaderehabilitering og vedlikehold av fasade

En fasaderehabilitering er gjerne det største vedlikeholds grepet et boligsameie eller et borettslag kan ta. Et grep og en investering som bidrar til livsforlengelse av bygget og gir et mer bærekraftig boligselskap.

Oslo Murmesterbedrift AS er spesialister på fasaderehabilitering. Firmaet utfører fasaderehabilitering i Oslo og omegn for borettslag, sameier og næringsbygg. Vi finne beste teknisk løsning og benytte solide materialer for kvalitetsmessige gode, vellykkede og helhetlige prosjekter.

Fasade med riss, sprekker og løse gjenstander

Eldre bygårder vil med tiden ha behov for fasaderehabilitering i større eller mindre grad. Nedbrytning av fasaden kan være forårsaket av flere faktorer som alder, byggets konstruksjon, klima, feil bruk av materialer og/eller manglende vedlikehold.

For bygg med sprekker og/eller løse partier i fasaden lønner det seg å få avdekket skadeomfanget innen rimelig tid. Fare for nedfall kan forekomme som kan skape ubehagelig og farlige situasjoner.

Fasadeendringer er søknadspliktig

Fasadeendringer er generelt søknadspliktig. For eksempel er endring av bygningsdeler (inngangspartier, vinduer og balkonger) og utskifting av materialer søknadspliktig. Så lenge bygningen ikke står på Riks- og Byantikvarens lister står man fritt til å endre fasadefarge.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Vi har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og at resultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi har faste samarbeidspartnere som tilpasses det aktuelle oppdraget.

Alle våre bedrifts- og prosjektledere sitter på et mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Vi har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murer teknikker.

Ta kontakt med våre spesialister

Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Henning Sandholdt
Henning Sandholdt
Senior prosjektleder,
Jan Torger Hvila
Jan Torger Hvila
Prosjektleder, Fagskoleingeniør
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester