Fasaderehabilitering og vedlikehold av fasader i mur

En fasaderehabilitering er gjerne det største vedlikeholds grepet et boligsameie eller et borettslag kan ta. Et grep og en investering som bidrar til livsforlengelse av bygget, øker bygningens verdi og gir et mer bærekraftig boligselskap.

Oslo Murmesterbedrift AS er spesialister på fasaderehabilitering. Firmaet utfører fasaderehabilitering i Oslo og omegn for borettslag, sameier og næringsbygg. Vi finne beste teknisk løsning og benytter solide materialer for kvalitetsmessige gode, vellykkede og helhetlige prosjekter.

Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter.

Fasaderehabilitering referer til prosessen med å renovere eller reparere utsiden av en bygning, ofte inkludert vegger, vinduer, dører og andre funksjoner.

Denne type arbeid kan være nødvendig av en rekke årsaker. Forbedre bygningens utseende og konstruksjon, utbedre skader, eller for å øke energieffektiviseringen.

Ved en fasaderehabilitering er det avgjørende å benytte seg av materialer som er tilpasset underlaget. Dette er for ivareta bygningsfysiske egenskaper. Erfaring viser at mange bygårder har fått utført små til større reparasjoner med feil produkter og teknikker. For eksempel bruk av produkter som ikke er kompatible med underlaget, eller tett plastmaling. Tilfeldige og mangelfulle reparasjonsarbeid kan føre til at skadeomfanget øker. Dette kan resultere i større utbedringskostnader på fasaden.

Har ditt bygg behov for rehabilitering?

Eldre bygårder vil med tiden ha behov for fasaderehabilitering i større eller mindre grad. Nedbrytning og skader i fasaden kan være forårsaket av flere faktorer som byggets alder og konstruksjon, klima påkjenninger, feil bruk av materialer og/eller manglende vedlikehold.

Tydelige tegn på at fasaden har behov for fasaderehabilitering er murskader som sprekker, løse murflak, løs mørtel, avskalling eller fuktskader. Slike skader bør følges opp med utbedringer og avdekket skadeomfanget innen rimelig tid. Dette er for å forhindre ytterligere skader og hindre nedfall av løse gjenstander. Forebyggende tiltak på bygningsmasser kan gjøre at boligselskaper slipper unna større og uforutsette fasade rehabiliteringstiltak.

Det er styret i boligselskapet som er ansvarlig for å forvalte og sikre sine bygg og eiendommer. Beslutningen om å utføre en rehabilitering av murfasader er avheng av en rekke faktorer. Herav bygningens tilstand, vernestatus (Gule liste), kostnader knyttet til rehabiliteringen og eierens behov og mål.

Fasadeendringer er søknadspliktig

Fasadeendringer er generelt søknadspliktig. For eksempel er endring av bygningsdeler (inngangspartier, vinduer og balkonger) og utskifting av materialer søknadspliktig. Så lenge bygningen ikke står på Riks- og Byantikvarens lister står man fritt til å endre fasade farge.

Spesialister på fasaderehabilitering av store og små murbygårder

Oslo Murmesterbedrift er spesialister på fasaderehabilitering. Vi har nødvendige kompetanse, erfaring og utstyrt for å utføre en fasaderehabilitering på en sikker og effektiv måte. Arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggetekniske krav og standarder. Vi utfører større og mindre rehabiliterings oppdrag for borettslag og sameier.

Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter.

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Vi har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og at resultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi har faste samarbeidspartnere som tilpasses det aktuelle oppdraget.

Alle våre bedrifts- og prosjektledere sitter på et mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Vi har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murer teknikker.

Ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema under dersom du ønsker mer informasjon eller befaring.

Ta kontakt med våre spesialister

Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Henning Sandholdt
Henning Sandholdt
Senior prosjektleder
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester
Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester