Hvordan unngå fuktskader i fasaden?

En fasade kan se normal og fin ut, men under overflaten kan den være porøs og full av fuktskader. Fuktskader er ofte hovedårsakene til at murbygårder har behov omfattende fasaderehabilitering. Hvordan unngå at fukt trenger inn i fasaden?

Fra små til store fasadeskader

Alle type skader i fasaden vil forårsaker fuktproblemer. Skader i fasaden er som regel komplekse og kan være forårsaket av flere grunner. Vedlikeholdet kan ha vært manglende, fraværende eller feilaktig utført. Videre vil alder, byggets konstruksjon, klimapåvirkninger, feil bruk av materialer, bevegelser i grunnen ha en innvirkning.

Små skader bør oppdages og repareres så raskt som mulig for å unngå at de utvikler seg. Dette er for å hindrer større og mer omfattende skader som fuktproblemer og frostspreng. Dette vil gjøre at murbyggets funksjonalitet og sikkerhet svekkes over tid.

Fukt er ofte hovedårsakene til at murbygårder har behov for fasaderehabilitering.

Årsaker til fuktskader i fasaden

Her har du en oversikt over de vanligste murskadene der fukten kan komme inn.

 1. Riss i murverket
  • Tynne horisontale sprekker i murverket. Forårsakes av feil materialbruk, feil utførelse under arbeidet, klima, bevegelse i grunn og/eller i bygget.
 2. Setningsskader
  • Opptrer som kraftige vertikale eller skrå sprekker i murverket. Skyldes bevegelse i byggegrunnen som har fått bygget til å flytte på seg.
 3. Bom
  • Hulrom mellom mursteinene og pussen. Skyldes manglende heft mellom puss og underlag. Navnet “bom” kommer av at man hører en bom-lyd når man banker på det med en hard gjenstand.
 4. Malingsavskalling
  • Malingen flasser av fordi det er benyttet tett organisk maling. Dersom det kommer fukt fra innsiden eller vann inn igjennom riss, kommer ikke fukten ut og malingen vil flasse.
 5. Kapillært oppsug
  • Ofte å se rundt grunnmuren eller i kjeller. Skyldes at vann fra grunnen trekkes oppover i murverket og gjør skader på konstruksjonen.
 6. Bulker og ujevnheter
  • Pussen som er det øverste laget på fasaden bulker seg og løsner fra murverket. Dette skyldes skader eller sprekkdannelse i underliggende konstruksjon, tett maling, feil materialbruk, vann m.m. Vil gi en bom-lyd når man banker på den.
 7. Saltutslag
  • Hvitt pulver lignende belegg som ofte finnes rundt takrenner, belag, vinduer og kjeller. Saltutslag på fasaden oppstår vanligvis på grunn av fuktig gjennomgang fra utsiden.
 8. Mørtel som sprekker, blir porøs eller drysser som sand
  • Det er benyttet en puss eller mørtel som er for sterk for underlaget eller materialene rundt. Materialet har lite bevegelse og, spesielt ved temperaturendringer, vil sprekker oppstå. Pussen vil etter hvert slippe taket i underlaget. I verste fall kan ta pussen ta med seg overflaten på teglsteinen.
 9. Fuger i teglstein/murverk som blir mørkere eller får skader
  • Dette kan skyldes flere ting. Det kan være kun forurensning og møkk, grunnet lite vedlikehold, men det kan også skyldes bruk av sterke (sementrike) mørtler.
 10. Sopp, alger- og mosevekst
  • Skyldes manglende vedlikehold på vedvarende fuktige overflater. Dette vil spesielt fremkomme når det vokser busker, planter og trær inntil bygget, og på byggets skyggeside.

Saken fortsetter under bildene

Nr. 1 Bildet viser riss og sprekker i pussen.
Nr. 2 Bildet viser setningsskader som går over flere nivåer.
Nr. 4 Bildet viser avskalling av maling og puss,
Nr. 5 Bildet viser kapillært oppsug i murverk og puss
Nr. 6 Bildet viser bulker og ujevnheter
Nr. 7 Bildet viser saltutslag
Nr. 8 Mørtel som sprekker og drysser
Nr. 9 Fuger. Benyttet for sterk mørtel til underlaget.
Nr. 10 Bildet viser mose som gror på fasaden

Fuktskader grunnet feil bruk av materialer

En murbygård består gjerne av teglmur (selve konstruksjonen), med flere lag, puss og maling. Det er vesentlig at disse komponentene er tilpasset hverandre og består av materialer som egner seg god sammen. Grunnen er at materialene skal kunne “snakke sammen” slik at de tåler bevegelse, temperatursvingninger og fukt. Med riktig bruk av materialer vil overflaten få puste og avgi fukt, mens de fortsatt gir beskyttelse til fasaden.

Mange murbygårder ble på 80-90 tallet malt med diffusjonstett plastmaling. Dette er plastmaling som legger seg utenpå pussen som en tett hinne og gjør at vannet ikke fordampes. Fuktighet bygger seg opp inne i veggen og skaper fuktproblemer. Fukten blir fanget inne i veggen og skaper frostspreng i vintermånedene, som resulterer i sprekker i veggen. Den manglene tilgangen til CO2 gjør også at kalkmørtelen slutter og herde, og går i oppløsning (blir porøs).

skader murstein, fasaderehabilitering

Bildet er tatt etter at ytterste lag med puss er fjernet. Her kan man se at murverket er blitt ødelagt grunnet frostspreng. Teglsteinen må skiftes ut.

Unngå at skadene i fasaden eskalerer

For å hindre store og uforutsette fasaderehabiliteringer er det viktig å kartlegge, indentifisere årsaken til skadene i fasaden. Oslo Murmesterbedrift har dedikerte fagpersoner som kan bedømme tilstanden og bestemme riktig handlingsforløp for videre vedlikehold av murfasader. Forebyggende tiltak på bygningsmasser kan gjøre at borettslag og sameier slipper unna større og uforutsette fasaderehabiliteringstiltak.

Det er styret i borettslag, sameier og gårdeiere som er ansvarlig for å forvalte og sikre sine bygg og eiendommer. Vi anbefaler styremedlemmer å regelmessig kartlegge tilstanden til bygget, samt utføre jevnlig vedlikehold. Gjennom en vedlikeholdsplan med tidsintervaller for kontroll, utskiftninger, reparasjoner og oppgraderinger vil det bli lettere å utføre tiltakene etter oppsatt budsjett. Vedlikehold bevarer fasaden, konstruksjonen og inneklima.

Behov for fasaderehabilitering?

Oslo Murmesterbedrift er spesialister på fasaderehabilitering. Vi har nødvendige kompetanse, erfaring og er utstyrt for å utføre en fasaderehabilitering på en sikker og effektiv måte. Arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggetekniske krav og standarder. Vi utfører større og mindre rehabiliterings oppdrag for borettslag og sameier.

Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter.

Ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema under dersom du ønsker mer informasjon eller befaring.

Les mer om vedlikehold av murbygårder på Murbyen Oslo.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51