Vedlikeholdsansvaret i borettslag og sameie

Hvordan ser fasaden ut der du bor? Er det fare for nedfall av løse gjenstander fra fasaden, tak eller balkonger? For de som har påtatt seg ansvaret i styret for et borettslag eller eierseksjonssameier, følger også en betydelig forpliktelse.

Vedlikeholdsansvaret og forvaltning av felles midler

Undersøkelser gjort viser at 2 av 3 leilighetseiere ikke er klar over sitt vedlikeholdsansvar. Hovedregelen for vedlikeholdsansvaret i borettslag og sameie er enkel: Innenfor de fire vegger er eieren av leiligheten ansvarlig. Borettslag og sameiet har ansvaret for alt vedlikehold utenfor leiligheten, både innvendig og utvendig.

Dersom du sitter i styret for et borettslag eller eierseksjonssameier har du ansvaret for å sikre, forvalte og drifte store verdier knyttet til bygg og eiendom. Dette krever regelmessig vedlikehold og reparasjoner for å sikre forsvarlig tilstand, og unngå vesentlig ulempe, skader på personer, eiendom eller miljø – i tråd borettslagsloven og eierseksjonsloven. Dersom dette ikke overholdes, kan styrets medlemmer holdes personlig ansvarlig. Det er nemlig slik at et styremedlem har et personlig straffe- og erstatningsansvar knyttet til vervet. Det skjer når man har opptrådt uaktsomt via unnlatelse eller handling.

Vurdering av teknisk tilstand og levetid på murbygårder

Mange styremedlemmer står ofte ovenfor utfordringer når det gjelder å vurdere vedlikeholdsplikten og alvorlighetsgraden av skader på bygningsmassen. Identifisering av skader som går utover estetiske feil er ikke alltid enkelt.

Tydelige tegn på at murfasader har behov for reparasjon eller fasaderehabilitering inkluderer disse murskader; sprekkdannelser, løse murflak, mørtel som løsner, eller avskalling. Styrets praktiske ansvar er å følge opp med nødvendig utbedringer og avdekket skadeomfanget innen rimelig tid. Fare for nedfall kan ikke bare skape økonomisk konsekvenser, men også rettslig.

Vårt råd er å skaffe oversikt og kontroll over bygningsmassens tilstand så tidlig som mulig. Oslo Murmesterbedrift gjennomfører tilstandsvurderinger på murbygårder, Vi kartlegger fasadens tilstand, fuktskader, og hvilke materialer som tidligere er benyttet. Deretter gir vi anbefaling om nødvendige tiltak få å oppnå et sikkert, langvarig og godt resultat.

Ikke utsett vedlikeholdet av fasaden

Større vedlikeholdsprosjekter, slik som en fasaderehabilitering, kan være utfordrende for styre å ta tak i. Bygårder har ofte begrensede midler til disposisjon, så det kan være utfordrende å finansiere de nødvendige vedlikeholdsarbeidene. Det er en tidskrevende prosess og alle eiere og beboere skal se fordelen ved rehabiliteringen.

Videre skal det tas hensyn til om murbygget er fredet, vernet eller verneverdig. Oslo Murmesterbedrift har bred fagkompetanse innen antikvarisk rehabilitering og restaurering av eldre murbygninger. Vi arbeider etter hensyn til bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenarter. Firmaet har sentral godkjenning for ansvarsrett tiltaksklasse 2, for arbeid på bevaringsverdige byggverk, utstedt av Direktoratet for Byggekvalitet.

Det kan være smart å tak i problemet så raskt som mulig for å forhindre ytterligere skader. Forebyggende tiltak på bygningsmasser kan gjøre at borettslag og sameier slipper unna større og uforutsette fasaderehabiliteringstiltak.

Spesialister på fasaderehabilitering

Oslo Murmesterbedrift er eksperter på fasaderehabilitering. Med nødvendig kompetanse og erfaring utfører vi rehabiliteringsprosjekter, store og små, for borettslag og sameier. Vårt firma har et solid omdømme og positiv tilbakemelding fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter for å få et innblikk i vår kompetanse.

Kontakt oss via telefon eller kontaktskjemaet nedenfor hvis du ønsker mer informasjon eller en befaring.

Søk om råd og tilskudd til vedlikeholdsprosjektet

Det finnes tilskuddsordninger for å få å økonomisk støtte til istandsettelse av eldre murgårder. Ta kontakt Enova for å avklare muligheter for investeringsstøtte.

Murbyen Oslo tilbyr rådgiving til vedlikehold av historiske og eldre myr bygårder. Murbyen Oslo sitt hovedmål er å bidra til bærekraftig byutvikling ved å sørge for at Oslos historiske murgårder blir ivaretatt med tradisjonelle materialer og metoder.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51