Vedlikehold av murfasade

Teglbygde bygårder vil med tiden ha behov for fasaderehabilitering i større eller mindre grad. For murkonstruksjoner med sprekker, riss og/eller løse murpartier i fasader og balkonger lønner det seg å få avdekket skadeomfanget innen rimelig tid. Fare for nedfall kan forekomme og skape ubehagelige og farlige situasjoner, både økonomisk og rettslig.

Nedbrytning av fasader og balkonger kan være forårsaket av flere faktorer. Slik som alder, byggets konstruksjon, klima, feil bruk av materialer og/eller manglende vedlikehold. Dårlig eller lite vedlikehold kan føre til at murverket blir utsatt for fuktighet, råte og skader. Bygningen forringes over tid og vil påvirke dens fundament, funksjonalitet og sikkerhet.

Det kan være smart å tak i problemet så raskt som mulig for å forhindre ytterligere skader. Forebyggende tiltak på bygningsmasser kan gjøre at borettslag og sameier slipper unna større og uforutsette fasaderehabiliteringstiltak.

Murbygård i Oslo med store skader i fasaden. Deler av fasaden smuldret opp grunnet bruken av tett organisk maling og tidligere feil reparasjoner.

Tegn til skader i mur konstruksjoner

Styret i borettslag, sameie og gårdeiere er ansvarlig for å forvalte og sikre sine bygg og eiendommer. Uten faglig bakgrunn kan det være vanskelig å vite hva man skal se etter.

Tegn på at en murfasade har behov for rehabiliteringsarbeid:

  1. Skader på overflaten. Sprekker, bulker, løs murpuss og ornamenter, malingsavskalling og andre synlige skader.
  2. Fugemasse som blir mørkere eller får skader: Dette kan være et tegn på at fugemassen ikke lenger er tett, og at det kan være vannlekkasje.
  3. Mørtel som sprekker eller blir porøs: Dette kan være et tegn på at mørtelen er svekket, og at den trenger å byttes ut.
  4. Avskalling av murstein, puss og betong: Dette er et tegn på at murverket har blitt skadet av fuktighet, og at det kan være behov for reparasjoner.
  5. Sviktende festemidler: Dette kan være et tegn på at festemidlene ikke lenger fungerer som de skal, og at det kan være behov for å erstatte dem.

Vedlikehold og kontroll av bygningsmassen bør settes i et system. Vi anbefaler en regelmessig kartlegg av tilstanden til bygningsmassen, samt jevnlig vedlikehold. Gjennom en vedlikeholdsplan med tidsintervaller for kontroll, utskiftninger, reparasjoner og oppgraderinger vil det bli lettere å utføre tiltakene etter oppsatt budsjett.

En balkong blir utsatt for vær, vind og tyngden av møbler og mennesker. Slike påkjenninger vil med tiden påvirke utseendet og svekke konstruksjonen. 

Fasaderehabilitering, langsiktig vedlikehold

Fasaderehabilitering referer til prosessen med å renovere eller reparere utsiden av en bygning, ofte inkludert vegger, vinduer, dører og andre funksjoner. Denne type arbeid kan være nødvendig av en rekke årsaker. Forbedre bygningens utseende, utbedre skader, eller for å øke energieffektiviseringen.

En fasaderehabilitering er gjerne det største vedlikeholds grepet et boligsameie eller et borettslag kan ta. Et grep og en investering som bidrar til livsforlengelse av bygget og gir et mer bærekraftig boligselskap.

Torbjørn Nordal, daglig leder

Beslutningen om å utføre en fasaderehabilitering er avheng av en rekke faktorer. Herav bygningens tilstand, vernestatus (Gule liste), kostnader knyttet til rehabiliteringen og eierens behov og mål.

Ved en fasaderehabilitering er det avgjørende å benytte seg av materialer som er tilpasset underlaget. Dette er for ivareta bygningsfysiske egenskaper. Erfaring viser at mange bygårder har fått utført små til større reparasjoner med feil produkter og teknikk. For eksempel bruk av produkter som ikke er kompatible med underlaget, eller tett plast maling. Dette kan det føre til at skadeomfanget øker.

Det kan være lurt å samarbeide med kvalifiserte fagpersoner for å vurdere skader og bestemme riktig handlingsforløp for videre vedlikehold.

Solid selskap med erfarende fagpersoner

Oslo Murmesterbedrift er spesialister på fasaderehabilitering. Vi har nødvendige kompetanse, erfaring og utstyrt for å utføre en fasaderehabilitering på en sikker og effektiv måte. Arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggetekniske krav og standarder. Vi utfører større og mindre rehabiliterings oppdrag for borettslag og sameier.

Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter.

Ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema under dersom du ønsker mer informasjon eller befaring.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på telefon eller via kontaktskjema. Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51