Reparasjoner av betongskader

Betong, et av verdens mest brukte byggematerialer, og har stor trykkstyrke (fasthet). Likevel er det utsatt for skader over tid. For at betongen skal oppnå strekkfasthet, må den armeres med stål. Denne artikkelen gir et innblikk i vanlige betongskader, deres årsaker, og betongrehabiliterings metodene elektrokjemisk realkalisering, katodisk beskyttelse og mekanisk beskyttelse.

Årsaken til betongskader

Betongskader skyldes ofte korrodert armering, hvor rust på armeringsjernet utgjør den primære årsaken. I tillegg kan skader oppstå som følge av frost, alkaliereaksjoner, konstruktive feil, lite sement eller feil tilslag.

Årsaken til armeringskorrosjon kan være mangelfull overdekning av armeringen, karbonatisering(1), klorider(2), eller en kombinasjon av disse. Når korrosjonsprosessen (rust) starter, ekspanderer jernvolumet opp til seks ganger. Denne utvidelsen fører til sprekker, misfargning og avskalling av betongoverdekningen. Dette resulterer i at styrken til betongen svekkes og potensielt kan føre til konstruksjonssvink. Korrosjonshastigheten påvirkes av tilgangen på oksygen gjennom overdekningen, betongens ledningsevne og temperatur. Betongrehabilitering er nødvendig for å begrense omfanget av armeringskorrosjon og forhindre ytterlige skader.

For å redusere faren for armeringskorrosjon, er det viktig å sikre god og riktig overdekning, riktig betongkvalitet. Vi anbefaler å benytte kompetente fagfolk med spesialisert kunnskap, gjennomføre grundig etterbehandling av betongen, og utføre regelmessige tilstandsanalyser.

Elektrokjemisk realkalisering av betong

Elektrokjemisk realkalisering er en avansert metode for betongrehabilitering. Denne prosessen endrer PH-veriden i betongen og stopper rustdannelse (korrosjon) på innstøpt armeringsstål i betongstrukturer.

Oslo Murmesterbedrift AS har det spesialutstyret og kompetansen som kreves for å utføre elektrokjemisk realkalisering.

Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse er en velprøvd og effektiv metode som benyttes i betongrehabilitering for å forhindre korrosjon av armeringen.

Ved bruk av katodisk beskyttelse plasseres en anode enten i betongen eller på betongens overflate. Deretter påføres en svak eklektisk spenning på armeringen, som effektivt hindrer jernet fra å korrodere. Denne spenningen er aktiv hele tiden og må konstant overvåkes for å sikre en pålitelig og kontinuerlig beskyttelse.

Katodisk beskyttelse er nyttig der betongkonstruksjonene er utsatt for fuktighet, klorider eller store miljøpåvirkninger. Metoden kan benyttes som et forebyggende tiltak før korrosjon oppstår, og dermed forlenge levetiden til betongkonstruksjonen.

Oslo Murmesterbedrift utfører katodisk beskyttelse i Oslo og omegn. Ta kontakt om du har spørsmål om betongrehabilitering og katodisk beskyttelse.

Reparasjon for mindre betongskader

Mekanisk reparasjon er den vanligste metoden for behandling av mindre betongkonstruksjoners skader, som for eksempel ballongdekket eller fasader. Mekanisk rehabilitering innebærer en grundig prosess hvor skadet betong pigges bort og fjernes. Rusten på armeringen fjernes helt, til stålet er blankt. Etter behandling av korroderende stål påføres egnede korrosjons-hemmende produkter. Deretter støpes området igjen ved hjelp av spesifikke betongrehabiliteringsmørtler som er designet for formålet.

Overflatebehandling av betong

Regelmessig ettersyn og riktig vedlikehold er avgjørende for å bevare betongens integritet og forlenge levetiden.

Vi anbefaler overflatebehandling av betong som en proaktiv metode for å beskytte betongen mot forringelse og CO2-påvirkning. Samt for å forhindre inntrenging av fuktighet og klorider.

Overflatebehandling av betong tjener vanligvis to formål. Estetisk sett kan man ønske seg en spesifikk farge eller struktur, og her er det avgjørende å bruke de riktige produktene, akkurat som ved behandling av andre overflater. Den andre funksjonen er av forebyggende karakter. Økende fokus rettes mot å beskytte betongen mot påvirkninger som CO2, vann og klorider over tid. Vann kan forårsake frostskader, klorider ønskes ikke i betongen, og CO2 er kjent for å nedbryte alkaliteten over tid.

Som et resultat blir det stadig vanligere å male betongkonstruksjoner, i tillegg til å påføre epoxy- eller polyuretanbelegg på betonggulv. Impregnering av betong er et effektivt forebyggende tiltak.
Silan og siloksan er populære impregneringsprodukter i dag, da de legger seg på poreveggene og opprettholder betongens diffusjonsåpenhet. Den usynlige impregneringen avviser vann på overflaten, forhindrer klorider i å trenge inn, og gir beskyttelse mot frostskader. Impregneringen kan benyttes på alle underlag som inneholder kisel og er derfor svært egnet på blant annet teglfasader.

Betongrehabilitering i Oslo og Viken

Oslo Murmesterbedrift har spesiell kompetanse innen betongrehabilitering. Vi utfører betongrehabilitering av fasader, balkonger og parkeringshus. Flere av våre prosjektledere og formenn har dokumentert kompetanse innen betongrehabilitering (R-kurs).

Gjennom grundig diagnostikk og kvalifiserte ansatte, utbedrer vi betongkonstruksjoner til sin opprinnelige styrke og funksjonalitet, og dermed forlenges levetiden betydelig. Vi bruker godkjente produkter som vi vet varer og tåler norsk klima.

Oslo Murmesterbedrift er medlem av Norsk Forening for Betongrehabilitering.

  1. Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess som reduserer pH-verdien i betongen. Det skjer når karbondioksidet (CO2) fra luften trenger inn i betongen. Når luft og fukt får tilgang i betongen vil det alkaliske miljøet, som har en viktig rolle i opprettholde betongens kjemiske stabilitet, bli påvirket og armeringen vil korrodere. ↩︎
  2. Armeringskorrosjon på grunn av klorider: Klorider i form av salter øker risikoen for korrosjon. Når klorider kommer i kontakt med armeringen i betongen, brytes den ned og øker risikoen for armeringskorrosjon.
    Inntrenging av klorider i betong kan forekomme av ulike årsaker. Tidligere benyttet man ofte sand fra havbunnen for å støpe betong. Saltet ble innstøpt med sanden, som angriper armeringen.
    En annen årsak til klorider i betong, er kloridene vi selv tilfører som f.eks. veisalt. Saltvannet renner ned i betongkonstruksjonen dersom denne ikke er riktig overflatebehandlet og angriper armeringen. ↩︎

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51