Antikvarisk arbeid 2022

Fasaderehabilitering av bygård i Oslo sentrum

ROSENKRANTZGATE 21

Oslo Murmesterbedrift AS har utførte antikvarisk rehabilitering av det verneverdige bygget i Rosenkrantzgate 21.

Bygget fra 1860 årene har yttervegger av massive teglstein pusset med kalkmørtel. I forkant av rehabiliteringen viste det seg at ved trekninger, omramninger og utkragninger var pussen i særdeles dårlig forfatning. Puss trekningene var i ferd med å smuldre opp og det var tydelig bom i store deler av konstruksjonene.

Arbeid utført

Rehabilitering av atrium, front- og bakgårdsfasade i Rosenkrantzgate 21 ble utført etter antikvariske prinsipper.

All eksiterende puss ble hugget ned for å forbedre underlaget. Det ble så påført ny puss med en 3-sikts hydraulikk kalk mørtel. Fasaden er tilbakeført på tradisjonelt vis og det ble utarbeidet spesial tilpassede sjablonger for å bevare byggets unike utrykk. Alle trekninger, omramninger og stukkatur ble etablert på nytt.

Det ble utført stabilisering av mur-konstruksjoner både utvendig og innvendig. Etablering av nye sålbenker under vinduene, nye arker, ny murkrone rundt hele bygget. Branngavlene ble rehabilitert og til slutt ble fasaden overflatebehandlet.

Byggherre: BaneNor
Oppdragsgiver: Byggmester Netland / Vedal

Bygget er verneverdig og rehabilitert etter antikvariske prinsipper.

Hva skyldes skadene ved bygget?

Feil type mørtel og diffusjonsåpen maling

Puss på fasade og trekkingene var i ferd med å smuldre opp flere steder på bygget. Det var tydelig bom i store deler av konstruksjonene. Disse skader kommer som en følge av at det er blitt brukt feil type mørtel ved tidligere rehabiliteringer.

Stedvis var det svak kalkmørt, som bygget opprinnelig er oppført med, og reparasjoner utført med en sterk sementrik mørtel. Det er i etterkant malt med en diffusjonstett maling. Slik maling fører til at den underliggende puss og mur konstruksjonen ikke får nok CO2 til å kunne herde (karbonisere), og den originale kalkmørtel smuldrer dermed opp.

Setningsskader og stabilisering av eksiterende mur- konstruksjon

Bygget i Rosenkrantz gate 21 har det vært kraftige setningsskader som opptrer som kraftige sprekker og riss. Dette skyldes at bygget har beveget seg, og fått konstruktive skader i veggen.

Bak pussen vil man på slike skader finne sprukket og ødelagt teglstein. For å få best mulig resultat må ødelagt stein byttet ut og sørger for at steinen kommer i forbant.

Ødeleggelser grunnet tidligere brann

Deler av konstruksjonen spesielt ved murkrone og gavler var blitt betraktelig svekket etter en tidligere brann i bygget.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51