Antikvarisk arbeid 2022

Antikvarisk fasaderehabilitering av bygård i Oslo sentrum

ROSENKRANTZGATE 21

Oslo Murmesterbedrift AS har utførte antikvarisk fasaderehabilitering av det verneverdige bygget i Rosenkrantzgate 21.

Bygget fra 1860 årene har yttervegger av massive teglstein pusset med kalkmørtel. I forkant av rehabiliteringen viste det seg at ved trekninger, omramninger og utkragninger var pussen i særdeles dårlig forfatning. Puss trekningene var i ferd med å smuldre opp og det var tydelig bom i store deler av konstruksjonene. Videre har bevegelser i grunnen forårsaket kraftige setningsskader (sprekker og riss) på konstruksjonen.

Prosjektbeskrivelse

Rehabilitering av atrium, front- og bakgårdsfasade i Rosenkrantzgate 21 ble utført etter antikvariske prinsipper.

All eksiterende puss ble hugget ned for å forbedre underlaget. Det ble så påført ny puss med en 3-sikts hydraulisk kalk mørtel. Fasaden er tilbakeført på tradisjonelt vis og det ble utarbeidet spesial tilpassede sjablonger for å bevare byggets unike uttrykk. Alle trekninger, omramminger og stukkatur ble etablert på nytt.

Det ble utført stabilisering av mur-konstruksjoner både utvendig og innvendig. Etablering av nye sålbenker under vinduene, nye arker, ny murkrone rundt hele bygget. Branngavlene ble rehabilitert og til slutt ble fasaden overflatebehandlet.

Prosjekt detaljer

Byggherre: BaneNor
Oppdragsgiver: Byggmester Neteland / Vedal

antikvarisk fasaderehabilitering av Rosenkrantzgate 21

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51