Antikvarisk arbeid 2016

Nobelinstituttet er tilbakeført til gammel storhet

HENRIK IBSEN GATE 51

Rehabilitering av fasade med flekkutbedring av pusskader og maling, samt piperehabilitering. Vi samarbeidet med Byantikvaren som var inne og tok prøver for å finne byggets opprinnelige farger.

Arbeidet ble utført som en totalunderentreprise for søsterselskapet Oslo Entreprenørbedrift.

Byggets hage, eksteriør og interiør har vært fredet i over tyve år.

Siden har bygningen gjennomgått en større utvendig ombygging i 1947 i forbindelse med at Drammensveien ble utvidet og veibanen hevet i terrenget. Det er foretatt flere større innvendige ombygginger. I 1995 ble hage, eksteriør og hovedbygningens interiør fredet.

Pipen ble rehabilitert etter antikvariske prinsipper

Den vakre, spesielle og estetiske pipen ble rehabilitert og pusset etter antikvariske prinsipper med trekninger og utsmykninger.

Fasaden etter rehabilitering

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss