Betongarbeid, Fasaderehabilitering 2021

Antikvarisk fasaderehabilitering av Sommerro House

SOMMERROGATA 1

De to ærverdige murbygningene i Sommerro-kvartalet, Sommer House og Villa Inkognito, ble i 2021-2022 fasaderehabilitert etter antikvariske prinsipper. Fagkunnskaper om gamle håndverksteknikker, metoder og materialer er tatt i bruk for å bringe frem bygningenes storslåtte og historiske karakter.

Sommerrokvartalet består av to bevaringsverdige bygninger; Sommerrogaten 1 og Inkognitogaten 37. Disse to ikoniske bygningen er omgjort til et moderne hotell og er en populært møteplass.

Sommerro House, gamle Oslo Lysverker

Det ærverdige teglbygget i Sommerrogata 1 har på folkemunne vært best kjent som «Oslo Lysverker» og «Vestkantbadet». Fem år med rehabilitering og restaurering har transformert Oslo Lysverker sine gamle kontorer til et moderne hotell- og flerbruksbygg. Prosjektet omtales som «en hyllest til norsk design og kulturarv».

Bygget fra 1931 ble tegnet av arkitektene Eliassen og Bjercke, og er bygget i en italiensk inspirert nyklassisisme. Fasadene består av rød teglstein med innslag av Gjellebekk-marmor.

Det er fantastisk å få delta på transformasjonen av dette ærverdige bygget, som er en så viktig del av Oslo. Prosjektet har vært en spennende prosess, med godt samarbeid med et stort fagmiljø. Vi har vært i kontakt med Byggherre, HENT, LPO-Arkitekter, Byantikvaren, Steinhuggere, material spesialister og kjemikere for å finne den beste løsningen for dette bygget.

Torbjørn Nordal, daglig leder

Rehabiliteringen av betonghimling

På Oslo Lysverket ble det oppdaget at både den fredede teglsteinsfasaden og den karakteristiske betonghimlingen i takutstikket var i dårlig forfatning. Betongtaket begynte å skalle av i biter på grunn av langvarig påkjenning fra betongens fiende, CO2. Armeringen hadde svært lite betongoverdekning, og på noen områder var armeringen frilagt.

Vanligvis beskytter surheten i betongen armeringen mot rustdannelse, men over tid vil CO2 bryte ned denne beskyttelsen. Til slutt ruster armeringen som vil påvirke byggets sikkerhet. For bygget i Sommerrogata 1 medførte dette at betongen sprakk opp, løsnet og falt ned på gateplan.

Oslo Murmesterbedrift gjennomførte en tilstandsvurdering av skadeomfanget og anbefalte en forenklet mekanisk rehabilitering av betongen. Utstøping av skader ble utført i henhold til antikvariske prinsipper, hvor man gjenskapte det originale bordforskalings-mønsteret i den nye reparasjons mørtelen.

Skadene på takutstikket ble utbedret og betongen ble malt med en CO2-bremsende maling fra MAPEI. Det ble tatt i bruk en spesiell lyseblå farge, som ble identifisert ved hjelp av grundige fargeanalyser utført av arkitekter i LPO.

Restaurering helt i tråd med opprinnelig byggeskikk

Teglfasaden var preget av sin nesten hundre år gamle alder, og flere steder var kalkmørtel-fugene helt forvitret. Oslo Murmesterbedrift kartla hele fasaden for skader, og fjernet dårlige og løse fuger, før de ble spekket med en kalkmørtel av samme kvalitet.

I samarbeid med Weber fikk vi laget en kalkmørtel som hadde en tilsvarende farge som den originale, vær- og tidspregede mørtelen på fasaden .

Gjellebekk-Marmor fra Lier

Bygget har flere innslag av Gjellebekk-marmor fra Lier, rundt vinduer, i vertikale bånd på fasaden, samt på store deler av første-etasjen. Denne marmortypen er svært lite brukt på utvendige fasader ettersom den er svært sprø og porøs, og brytes ned av påkjenningene som en fasade opplever.

Gjellebekk-marmor er ikke lenger i produksjon og det ble dermed ikke mulig å bytte ut ødelagte områder med ny marmor fra samme brudd. Heldigvis var marmoren i en slik tilstand at det ikke var nødvendig med utskiftinger. Oslo Murmesterbedrift gjennomførte en varmtvanns-høytrykks vask av fasaden med en skånsom såpe, for ikke å gi sterke påkjenninger på marmoren.

Økt byliv ved Solli plass

I Sommerro-prosjektet har det blitt lagt vekt på å bevare og videreføre de historiske og kulturelle verdiene. Dette har resultert i at de ikoniske bygningene i Sommerrogata 1 og Inkognitogata 37 på Solli plass har fått nytt liv. Bygget kan fortsette å imponere besøkende med sin prakt og ærverdighet som et moderne hotell- og flerfunksjonsbygg med restauranter, bar, takterrasse, treningsmuligheter og vestkantbadet. Solli plass har blitt en attraktiv samlingspunkt for både lokalbefolkningen og tilreisende.

Etter restaureringsarbeidet av Sommerro House fortsatte vi arbeidet med nabobygget, Villa Inkognito. Der det ble utført en full antikvarisk fasaderehabilitering.

Prosjektdetaljer

Vi takker for godt samarbeid med alle involverte parter.