Vedlikehold av betongkonstruksjoner

Erfaring viser at betongkonstruksjoner ikke er vedlikeholdsfritt og evigvarende. Ubehandlet betong er utsatt for ulike påkjenninger, fra hverdagslige belastninger til kjemiske reaksjoner, som i løpet av årene vil trenge behandling. Jevnlig vedlikehold og ettersyn er viktig for at betongkonstruksjoner skal ha lang varighet.

Oslo Murmesterbedrift har spesiell kompetanse innen betongfaget. Vi utfører betongrehabilitering av fasader, balkonger og parkeringshus. Flere av våre prosjektledere og formenn har dokumentert kompetanse innen betongrehabilitering (R-kurs). Vi bruker kun produkter som vi har god kjennskap til, og som vi vet varer i norsk klima.

Oslo Murmesterbedrift er medlem av Norsk Forening for Betongrehabilitering.

Vi utfører følgende innen betongrehabilitering

  • Forenklet tilstandsvurdering
  • Katodisk beskyttelse
  • Mekanisk rehabilitering
  • Overflatebehandling
  • Impregnering

Armeringskorrosjon

Armeringskorrosjon (rust)

De fleste skader på betongkonstruksjoner skyldes ofte armeringskorrosjon, som tilsier rust på armeringsjernet. Årsaken kan være mangelfull overdekning av armeringen, klorider eller karbonisering.

Ved karbonisering reduseres Ph i betongen slik at det alkaliske miljøet som skal forhindre armeringen fra å ruste gradvis synker. Når den alkaliske betongen slutter å beskytte armeringen, starter jernet å korrodere.


Klorider (salt) og stål går dårlig sammen. Tidligere benyttet man ofte sand fra havbunnen for å støpe betong. Denne sanden inneholder salt som da er innstøpt, som igjen angriper armeringen. En annen årsak til klorider i betong, er kloridene vi selv tilfører som f.eks. veisalt. Saltvannet renner ned i betongkonstruksjonen dersom denne ikke er riktig overflatebehandlet og angriper armeringen.

Når jern går fra å være sort (friskt stål) til å ruste, vokser jernet opp til 6 ganger i volum. Denne volumøkningen skaper stort trykk som igjen forårsaker at betongen sprekker opp og biter etter hvert løsner.

Korrodert armering med omkringliggende betongskader vil selvsagt redusere betongens bæreevne og bør derfor repareres så fort som mulig.

Betongrehabilitering

Katodisk beskyttelse

Katodisk beskyttelse er en effektiv metode for å forhindre armering fra å korrodere. Vi plasserer en anode i betongen eller på betongens overflate. Deretter setter man en svak spenning på armeringen som forhindrer jernet fra å korrodere.

Mekanisk rehabilitering

Ved mindre betongkonstruksjoner som f.eks. balkonger eller fasader på bygg, kan foretrukket metode for å rehabilitere konstruksjonen være mekanisk rehabilitering. Dette foregår ved at man mekanisk pigger vekk betong og lokaliserer skader.

Skadene kommer som oftest som følge av korrodert armering. Enkelte ganger kan det være frostskader, alkaliereaksjoner eller konstruktive skader som forårsaker at betongen må rehabiliteres.

Ved mekaniskrehabilitering fjernes skadet betong. Rusten armering må behandles ved at all rust fjernes helt, til stålet er svart. Stålet korrosjons behandles med egnet produkt. Sårskaden som er pigget vekk, støpes igjen med egnet betongrehabiliterings mørtel for formålet.

Overflatebehandling av betong

Overflatebehandling av betong har som regel to funksjoner. Den ene er det estetiske ved at man ønsker en farge eller struktur. Det viktige her er, som for alle andre overflater man skal behandle, at man benytter riktige produkter.

Den andre funksjonen er den preventive. Det har over tid blitt mer fokus på å beskytte betongen for Co2, vann og klorider. Vann, fordi dette kan skape frostskader, klorider fordi man ikke vil ha salt inn i betongen og Co2 fordi det er dette som over lang tid bryter ned alkaliteten i betongen.
Det blir derfor mer og mer vanlig å male betongkonstruksjoner, samt legge epoxy eller polyuretan belegg på betonggulv.

Impregnering av betong

Impregnering av betong gjør betongen vannavvisende i overflaten. Impregnering av betong er et godt preventivt tiltak, der betongen er utsatt for salt. I dag benytter man stort sett silan og siloxsan til å gjøre betongen vannavvisende. Fordi disse produktene legger seg på poreveggene, beholder man diffusjonsåpenheten i betongen. Impregneringen er usynlig, hindrer vann i å trenge inn og beskytter derfor mot inntregning av klorider, samt at man hindrer frostskader. Impregneringen kan benyttes på alle underlag som inneholder kisel og er derfor svært egnet på blant annet teglfasader.

Totalentreprenør – ansvar for hele prosjektet fra start til slutt

Som totalentreprenør tar vi ansvar for hele byggeprosjektet. Alt fra prosjektering, koordinering av fag og utførsel av arbeid. Vi har ansvar for HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og at resultatet oppfyller avtalt funksjoner og offentligrettslige krav.

Vi har faste samarbeidspartnere som tilpasses det aktuelle oppdraget.

Alle våre bedrifts- og prosjektledere sitter på et mesterbrev i murerfaget, kompetanse som ingeniør eller sivilingeniør. Vi har egne kompetente håndverkere som mestrer nye og tradisjonelle murer teknikker.

Ta kontakt med våre spesialister

Anders Røren
Anders Røren
Prosjektleder, Ingeniør
Fredrik Syvertsen
Fredrik Syvertsen
Styreleder, Bygningsingeniør
Jon Markus Moldstad
Jon Markus Moldstad
Prosjektleder, Murmester
Kristoffer Pettersen
Kristoffer Pettersen
Prosjektleder, Murmester

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss