Antikvarisk arbeid, Fasaderehabilitering 2020

Tilbake til det naturlige

Dynekilgata

Fasaden til Rosenhoff kvartal 3 var i en litt dårlig forfatning etter mange års etterslep og manglende vedlikehold. Det var tidligere foretatt fasaderehabiliteringer, men grunnet dårlig utføret arbeid og bruk av feil produkter eskalerte skadeomfanget.

Oslo Murmesterbedrift ble kontaktet for å utføre en total fasaderehabilitering. Arbeidet pågikk i ca 8 måneder.

Arbeid utført

Arbeidet bestod i å fjerne all eksisterende puss, utbedret dårlig og ødelagt underlag. Fasaden fikk nytt kalkmørtel. Kalkpussen er påført på gammel måte.

I dag fremstår fasaden med et karakteristisk særpreg av rå og naturlig overflater i naturlig kalk farge. Detaljene er tilbakeført etter antikvariske prinsipper med spesial tilpasset sjablonger.

• All eksiterende puss ble fjernet
• Utbedring av underlaget
• Puss av fasader med hydraulisk kalkmørtel 5600 m2. Kalk pussen ble tilbakeført på gamle måten og fremstår rå og ubehandlet uten maling, Dette gir fasaden et helt unikt preg
• Etablering av nye trekninger ved gesimser og detaljer på fasaden. Detaljene og sokkel er det enste som har fasademaling ellers har fasaden en naturlig og karakterisk kalk farge
Trekningene/detaljer ble tilbakeført etter antikvariske prinsipper med spesial tilpasset sjablonger
• Etablerte ny sokkel rundt hele kvartalet. 1200 M2.
• Rehabilitering av 2 stk portaler
• Montering av nye nedløp i sink, det ble utført og montert nye blikk ved gesimser og gavler på fasade og tak samt montering av nye sålbenkbeslag
• Murt og pusset over 85 piper i ulike størrelser
• Overflatebehandling av 556 vinduer og dører
• Etablering av nytt calling anlegg
• Rehabilitering av balkonger
• Montering av nye takluker
• Delvis utskifting av dårlige takkonstruksjoner og utskifting av tak stein
• Vask og rens av 3108 m2 med tak

Vi takker for tilliten

Fasaderehabilitering, detaljer
Fasadehabilitering, bakgård
Fasaderehabilitering av Rosenhoff Kvartal 3