Antikvarisk arbeid, Fasaderehabilitering, Piperehabilitering 2020

Tilbake til det naturlige

Dynekilgata

Fasaden til Rosenhoff kvartal 3 var i en litt dårlig forfatning etter mange års etterslep og manglende vedlikehold. Det var tidligere foretatt fasaderehabiliteringer, men grunnet dårlig utføret arbeid og bruk av feil produkter eskalerte skadeomfanget.

Oslo Murmesterbedrift ble kontaktet for å utføre en total fasaderehabilitering, ommuring av 85 pipetopper, samt øvrige arbeid. Arbeidet pågikk i ca 8 måneder.

Bygården fikk omfattende fasaderehabilitering

Arbeidet bestod i å fjerne all eksisterende puss, utbedre dårlig og ødelagt underlag. Ny puss av 5600 m2 fasader ble utført med hydraulisk kalkmørtel.

Det ble utarbeidet spesial tilpasset sjablonger for å etablerer nye trekninger ved gesimser og detaljer på fasaden. Bygården fikk 1 200 m2 ny sokkel rundt hele kvartalet. Detaljene og sokkel er malt med fasademaling.

I dag fremstår fasaden med et karakteristisk særpreg av rå og naturlig overflater i naturlig kalk farge. Detaljene er tilbakeført etter antikvariske prinsipper med spesial tilpasset sjablonger.

Øvrig arbeid utført

  • Murt og pusset over 85 piper i ulike størrelser
  • Rehabilitering av balkonger
  • Rehabilitering av 2 stk portaler
  • Montering av nye nedløp i sink, det ble utført og montert nye blikk ved gesimser og gavler på fasade og tak samt montering av nye sålbenkbeslag
  • Overflatebehandling av 556 vinduer og dører
  • Etablering av nytt calling anlegg
  • Montering av nye takluker
  • Delvis utskifting av dårlige takkonstruksjoner og utskifting av tak stein
  • Vask og rens av 3108 m2 med tak

Vi takker for tilliten

Antikvarisk fasaderehabilitering av Rosenhoff kvartel 3
Bakgården til Rosenhoff kvartal 3 etter rehabilitering
Detaljer i fasaden. 556 vinduer og dører ble overfaltebehandlet