Antikvarisk arbeid, Fasaderehabilitering, Piperehabilitering 2020

Rosenhoff kvartal 3, tilbake til det naturlige

DYNEKILGATA

Rosenhoff kvartal 3 hadde lenge slitt med en nedslitt fasade som hadde blitt forsømt over flere år. Tidligere rehabiliteringsarbeid hadde ikke vært tilstrekkelig, og feil utført arbeid og bruk av uegnede materialer hadde forverret skadene.

Oslo Murmesterbedrift ble engasjert til å gjennomføre en omfattende rehabilitering av fasaden. Dette omfattet også ommuring av hele 85 pipetopper, i tillegg til andre nødvendige tiltak. Fasadearbeidet av Rosenhoff kvartal 3 strakte seg over en periode på rundt åtte måneder og ble nøye utført for å sikre kvalitet og holdbarhet

Rosenhoff kvartal 3 etter fasaderehabilitering

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet involverte en omfattende oppgave med å fjerne all eksisterende puss og reparere skadede underlag. Deretter ble det påført ny puss på totalt 5600 kvadratmeter med fasader, ved bruk av hydraulisk kalkmørtel.

For å forbedre detaljene på fasaden og gesimsene, ble skreddersydde sjablonger utviklet og brukt. Videre ble det lagt 1200 kvadratmeter med ny sokkel rundt hele bygningen, som deretter ble malt med fasademaling.

Resultatet er en fasade som nå skiller seg ut med sitt karakteristiske preg av naturlige kalkfarger og rå overflater. Ved å følge antikvariske prinsipper, har detaljene blitt nøye gjenopprettet ved hjelp av spesialtilpassede sjablonger.

Øvrig arbeid utført

  • Murt og pusset over 85 piper i ulike størrelser
  • Rehabilitering av balkonger
  • Rehabilitering av 2 stykk portaler
  • Montering av nye nedløp i sink, det ble utført og montert nye blikk ved gesimser og gavler på fasade og tak samt montering av nye sålbenkbeslag
  • Overflatebehandling av 556 vinduer og dører
  • Etablering av nytt calling anlegg
  • Montering av nye takluker
  • Delvis utskifting av dårlige takkonstruksjoner og utskifting av tak stein
  • Vask og rens av 3108 m2 med tak

Vi takker for tilliten