Antikvarisk arbeid 2021

Verneverdig hjørnebygård med revolusjonerende kalkmaling

KAMPENGATA 28

Bygården på Kampen i Oslo, oppført i 1901, hadde gjennom 100 år blitt reparert med ugunstig mørtel og tett malingssjikt.

Bygget har vernestatus «Vernet etter PBL» hos Byantikvaren, og er dermed på byantikvarens gule liste. Det stiller krav til at rehabiliteringen av bygget skal utføres på en slik måte at man bevarer byggets originale uttrykk.

Borrettslaget mottok tilskudd i fra kulturminnefondet for rehabiliteringen.

Hjørnebygård på Kampen

Arbeid utført

Fasadens tilstand var en konsekvens av tidligere feilaktig utbedringer eller av mangelfull vedlikehold. Entreprisen omfattet samtlige ytelser som er nødvendig for å rehabilitere en fasade. Prosjektets varighet: ca 6 mnd.

  • Full antikvarisk rehabilitering av hele fasaden
  • 100% rehabilitering oppbygging av alle trekninger og omramminger med hydraulisk kalk mørtel
  • Kalk maling, revolusjonerende med sterk rødt pigment i farge
  • Muring av nye piper
  • Nye blikk og nedløp i zink

Vi valgte Oslo Murmesterbedrift til å utføre fasaderehabiliteringen. De hadde det beste tilbudet med tanke på pris og viste svært god kompetanse innen antikvarisk rehabilitering. Samarbeidet var veldig profesjonelt og gikk knirkefritt.

Stein Magne Fossli. daværende styremedlem

En bygård med profilert fasader

Bygårder med trekninger og omramminger krever mer arbeid enn fasader som er flate.

Vi takker styret for tilliten og godt samarbeid