Antikvarisk arbeid 2022

Fredet bygård med arkitektonisk verdi

PARKVEIEN 57

Bygården, fra slutten av 1800-tallet, er en del av Parkkvartalet og er fredet på grunn av sin historiske og arkitektoniske verdi. Den detaljrike utformede bygården består av tre etasjer, inkludert en pusset etasje og en kjelleretasje. Det antas at toppetasjen med takterrasse er en senere tilføyelse til bygningen.

Prosjektbeskrivelse

I rehabiliteringsprosessen av bygården ble det gjort flere tiltak for å sikre og ivareta bygningens antikvariske verdi. Byantikvaren var involvert i prosessen.

Her er noen detaljer om rehabiliteringsarbeidet:

Fasadene, både plane flater og detaljer, gjennomgikk en antikvarisk rehabilitering der hydraulisk kalkmørtel ble brukt. Denne typen mørtel er kjent for sin kompatibilitet med historiske bygninger og dens evne til å bevare og beskytte materialene. Etter rehabiliteringen ble fasadene malt med silikatmaling, som er en pustende malingstype som også er egnet for historiske bygninger.

Beslagene på bygningen ble skiftet ut med kobber. Dette metallet er kjent for sin holdbarhet og evne til å motstå korrosjon over tid. Kobber beslagene bidrar til å opprettholde bygningens autentiske utseende og samtidig beskytte den mot vær og vind.

De fleste vinduene i bygården, foruten om noen original vinduer, ble erstattet med antikvariske replikavinduer. Dette tiltaket bidrar til å opprettholde den historiske integriteten til bygningen samtidig som det gir bedre energieffektivitet og funksjonalitet.

Prosjektdetaljer

Byggherre: Parkveien 57 AS

Vi takker for samarbeidet.

Førbilder