Antikvarisk arbeid, Totalentreprenør 2023

Fasaderehabilitering av Italienske Ambassade

INKOGNITOGATA 7

Oslo Murmesterbedrift har fullført en omfattende toårig antikvarisk fasaderehabilitering for den Italienske ambassaden i Oslo. Rehabiliteringsprosjektet inkluderte rehabilitering av både den Italienske residensboligen og Italienske ambassade i Inkognitogata 5 og 7.

På grunn av godt kundeforhold og god gjennomføring av arbeidene i residensboligen i 2022, stilte Oslo Murmesterbedrift sterkt i anbudsprosessen for rehabilitering av selve ambassadebygningen i Inkognitogata 7. Etter gjennomført anbudsprosess ble Oslo Murmesterbedrift kontrahert til denne jobben høsten 2022.

Prosjektbeskrivelse

Murvillaen fra 1860- og -70-årene er oppført i pusset tegl over to etasjer. Første etasje er nøye pusset med lavt relieff, mens andre etasje har dekorative brystningsbånd og felt. En smal, takket gesims avslutter bygningen. Formen på bygningen er variert og inkluderer et karnapp mot sør og en terrasse foran hovedinngangen. Stilen er romantisk klassisisme.

Murvillaen var i en litt dårlig forfatning og det ble derfor nødvendig med en full fasaderehabilitering. All eksisterende puss ble fjernet og bygget opp igjen med 3-sjikts kalkpuss, malt med silikatmaling.

Det ble også utført en del beslagsarbeider, betongrehabilitering av terrasse, utskifting av terrrassedør, rehabilitering og overflatebehandling av vinduer, hvorav flere ble demontert, rehabilitert på verksted og remontert, det ble gjort utskiftinger av stålkonstruksjon til overflys og piperehabilitering.

Arbeidene ble gjennomført i 2023. Vi takker for samarbeidet og tilliten.

Bygningen før rehabiliteringen