Warning: Undefined array key "show_breadcrumbs" in /nas/content/live/oslomurmester/wp-content/themes/oslo-murmester/templates/pages/page.php on line 5

Fasaderehabilitering etter antikvariske prinsipper

FRAMNESVEIEN 12

Den verneverdige bygården, oppført i 1892, på Frogner ble rehabiliterte etter antikvariske prinsipper både innvendig og utvendig. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med byantikvaren.

Arbeid utført

Fasadens tilstand var en konsekvens av tidligere feilaktig utbedringer eller av mangelfull vedlikehold. Entreprisen omfattet samtlige ytelser som er nødvendig for å rehabilitere en fasade.

  • Fasaderehabilitering
  • Malt balkonger og portdør
  • Montert ny inngangsdør
  • Rehabilitering av tak
  • Ny beslag og taknedløp
  • Rehabilitert murverket på skorsteiner

Dårlig og feilaktig vedlikehold gjorde at deler av fasaden smuldret opp.

Tett organisk maling og tidligere reparasjoner med sementrik mørtel resulterte i skader på den originale kalkpussen. Det var store områder med løs puss (bom) som førte til at majoriteten av fasaden ble hugget ned for å få utbedret skader i underliggende konstruksjon.

Et holdbart resultat

Fasaden ble bygd opp på nytt med en 3 sjikts hydraulisk kalkmørtel. Dette gir en slett og gjevn fasade som letterer fanger opp byggets bevegelse mellom fug og byggestein og hindrer riss og sprekker.

Det var ikke ønskelig å tilbakeføre til originalfargesetting. Bygården ble malt med en hvitgrå mineralsk (pustende) maling som ivaretar det estetiske ved konstruksjonen. Balkongen og vinduene ble malt svarte.

Våre dyktige håndverkere og riktig bruk av materialer gjør at denne bygården får et tilfredsstillende og varig resultat.

Kristoffer Pettersen, Prosjektleder / murmester

Port og trapperommet ble tilbakeført nær opprinnelig uttrykk og kvalitet. Trapperommet ble pusset opp, deler av veggarealer i trapperom ble hugd for bom og pusses med en gjennomfarget silikatpuss.

De antikvariske vinduene i trapperommet ble restaurert og malt med linoljemaling etter antikvariske prinsipper.
Rekkverket ble pusset og malet. De originale flisene på gulv ble renset og behandlet.

Et nytt dekke i portrommet ble støpt og belagt med polyuretanbasert terazzo. Dette skapte en fin og ærverdig atmosfære.

Etter bilder av trapperom

Vi takker styret for tilliten og godt samarbeid


Warning: Undefined array key "show_contact_block" in /nas/content/live/oslomurmester/wp-content/themes/oslo-murmester/core/classes/modules.class.php on line 126

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss