Betongrehabilitering og restaurering av Alf Rolfsens fasademosaikk ved Kommunenes Hus

Håkon VIIs 9

På fasaden til Kommunenes hus i Oslo pryder to verneverdige mosaikkverk som ble skapt av kunstneren Alf Rolfsen i 1957. Etter er nøye undersøkt i 2021, utført av Multiconsult og NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning), ble det avdekket flere områder med løs og manglende mosaikker.

Det ble åpenbart at disse kunstverkene, som har historisk og kunstnerisk betydning, krevde umiddelbar rehabilitering for å bevare og redde mosaikken fra ytterligere forringelse. Samtidig var det nødvendig med raske sikkerhetstiltak for å forhindre nedfall. Et omfattende toåring restaureringsarbeid ble igangsatt.

Hva forårsaket skadene?

De løse mosaikkfeltene og skadene som ble avdekket, skyldtes i stor grad dårlig betongkvalitet. Det ble observert vedheftsbrudd på baksiden av mosaikken, og den var i hovedsak kun festet i selve fugene. Videre kompliserte armeringskorrosjonen i betongen situasjonen ytterligere.

Restaurering av 225 000 mosaikkbiter

Før mosaikkens demontering ble det påført et lag med “facing” som hadde to viktige funksjoner. For det første sikret facingen at mosaikkfeltet forble intakt og samlet under demonteringen, og for det andre ble mosaikkfeltene nøye merket for nøyaktig posisjonering.

Siden mosaikken primært var festet til veggen gjennom fugene, muliggjorde dette en relativt smidig demontering. Mosaikkfeltene ble deretter transportert til NIKUs atelier, der de gjennomgikk en grundig rengjøring for å fjerne gammel fugemørtel og limrester.

For supplering av skadede mosaikksteiner, som utgjorde mindre enn 5 %, ble det brukt et nøye bestemt utvalg av glassmosaikksteiner. Fargene i de nye steinene ble valgt for å være så lik originalene som mulig. Dette har resultert i at det er umulig for det blotte øye å skille mellom originalen og erstatningene.

Hele restaureringsprosessen tok ett år, og den involverte omtrent fem ansatte fra NIKUs konserveringsavdeling som arbeidet dedikert med å gjenopprette og bevare mosaikkens historiske og kunstneriske verdi.

Les mer om NIKU sitt restaureringsarbeid her.

Utbedring av underliggende betong

Det ble gjennomført ulike tester for å analysere og vurdere tilstanden til materialene og underlaget til mosaikken

Oslo Murmesterbedrift utførte lokal og begrenset mekanisk reparasjon på trekninger, gesims og søyler.
Underkonstruksjonen, bak mosaikkfeltene, gjennomgikk også en mekanisk reparasjon av betongskader, riss og partier med brudd i underlaget. I tillegg ble det montert offeranoder. Disse anodene ble murt inn for å beskytte mot korrosjon. De består av sinkanoder kledd med en spesiell ledende pasta for galvanisk-katodisk beskyttelse mot korrosjon av armering.


Sinkanodene fungerer som en slags beskyttelse mot rust. Anodene forhindrer dannelse av ny korrosjon og reduserer/blokkerer korrosjonsfenomener som allerede er i gang. Sinken blir gradvis brukt opp på grunn av en elektrisk forskjell mellom de to metallene. Dette hjelper til med å holde armeringen i god stand og beskyttet i mange år fremover. Deretter ble feltene jevnet ut slik at de nå er i samme nivå. Mosaikken ble deretter limt med sementbasert flislim, fuget og polert.

restaurerings arbeid ved musikkfeltet på kommunenes hus

Remontering av mosaikken

Remonteringen av mosaikken ble utført av NIKU og Oslo Murmesterbedrift. Prosessen begynte med påføring av et tynt kontaktsjikt på betongen. Etter herding påførte vi sementbasert flislim med en tannsparkel hvor mosaikken ble forsiktig plassert.

Riktig plassering og posisjonering av hvert mosaikkfelt ble kontinuerlig overvåket under monteringsprosessen.

Etter herdetiden ble facingen forsiktig fjernet. Mosaikkens overflate ble deretter nøye renset og tørket for å avslutte remonteringsprosessen.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51