Fasaderehabilitering, Totalentreprenør 2022

Fasaderehabilitering av fire høyblokker

HENRIK SØRENSENS VEI 5-7-9-11

De fire høyblokkene i Henrik Sørensens vei 5-7-9-11 på Karihaugen, oppdaget i 2020 frostskader på fasaden bestående av murt forblending. Dette resulterte i vannlekkasjer inn i leiligheter fra utettheter mellom forblending og vinduer, samt fra ramme og karm i vinduer. PVC-tekking på taket var også i ferd med å passere sin levetid.

Høyblokkene på ti etasjer er oppført ca. 1969 og er en del av Ellingsrudåsen borettslag. Blokkene ble sist rehabilitert i perioden 1996-1998.

Prosjektbeskrivelse

Oslo Murmesterbedrift AS har i dette oppdraget sørget for riving av gammel teglforblending, riving av gammel taktekking, etterisolering av kryploft, nye gesimser, ny lufting til kryploft, 70+70mm isolasjon på fasade, membran over vinduer, ny teglsteinforblending, nye vinduer og balkongdører, maling av sokkel.

Etter oppstart ble det oppdaget betydelige mengder asbestholdige materialer i konstruksjonen, og totalt ble det fjernet over 30 tonn med slike materialer.

I tillegg oppsto det problemer ved oppstarten av den siste blokken, blokk nr. 11. Det ble oppdaget at taket var utett, og vann begynte å lekke inn i flere leiligheter og fellesarealer. Etter å ha rådført seg med OPAK (Oslo Prosjekt- og Arkitektkontor) og oss, besluttet styret å gjennomføre en omfattende takrenovering på hele blokk nr. 11. Denne renoveringen inkluderte oppføring av et nytt tak-over-tak for å sikre fullstendig tetthet og beskyttelse mot vanninntrengning.

Prosjekt detaljer

Oppdragsgiver: Ellingsrudåsen borretslag
Byggherre: OPAK
Underentreprenører: Oslo Tegl og Puss AS
Teglfasade: Wienerberger tegl spesial tilpasset prosjekt i rehab format. Weber mørtel, gul

Vi takker for godt samarbeid med byggherre, OPAK og våre underentreprenører i prosjektet.