Betongarbeid 2023

Antikvarisk betongrehabilitering av Frederikkefontenen og Arkimedes basseng på Blindern

Oslo Murmesterbedrift fikk i oppdrag fra Universitetet i Oslo å utføre antikvarisk betongrehabilitering av Frederikkefontenen og Arkimedes basseng på Blindern etter vedvarende vannlekkasjer.

Store lekkasjer i historiske vannanlegg

I tilstandsrapporten fra Multiconsult ble det identifisert betydelige problemer knyttet til lekkasjer i både Fredrikkefontenen og Arkimedes-bassenget. Målinger utført av Universitetet i Oslo indikerte at det lakk en betydelig mengde vann, spesifikt 3000 liter per døgn, fra Fredrikkefontenen når den var i drift. Årsakene til disse lekkasjene var ukjente og krevde ytterligere undersøkelser for å fastslå nøyaktig hva som forårsaket dem.

Prosjektets utfordring

I 2014 ble uteområdet på Blindern offisielt fredet. Oppgaven med å utføre reparasjoner uten å påvirke det autentiske uttrykket fra 1960-tallet var både engasjerende og utfordrende.

For å håndtere dette spesielle oppdraget ble en gruppe erfarne ansatte med betydelig kompetanse innen rehabilitering av historiske bygninger og teknikker dedikert til prosjektet. Deres ekspertise ble avgjørende for å sikre at restaureringsarbeidet ble gjennomført på en måte som ivaretok både historiske verdier og den opprinnelige estetikken.

Arbeidene i vannanleggene ble gjennomført i nært samarbeid med Riksantikvaren.

Frederikkefontenen – soppsøyler og betongkunst

Fredrikkefontenen oppført i 1966 har et karakteristisk design bestående av tre soppsøyler som spruter vann. Vannet strømmer ned fra toppen av hver søyle og videre til to separate bassenger – et øvre og et nedre basseng.

Alle veggene i fontenen er oppført i naturbetong. Betong som er meislet og formet for å oppnå ønsket utseende og tekstur. Unntaket er to sidevegger som er bygget av betong med et ekstra lag med puss over.

Antikvarisk betongrehabilitering av Frederikkefontenen

På grunn av bl. a høy fuktighet i betongen hadde det over tid utviklet seg mye riss og sprekker i betongen. Dette medført utfelling av kalk mm fra betongen. Betongen var også påført en del skader på armeringen (rust), som følge av lite overdekning av betong over armeringsstål i konstruksjonene.

For å reparere skadene ble ikke vanlige metoder for betongrehabilitering brukt.

Rissene og sprekker i betongen ble, etter oppslissing av skader, utbedret ved å bruke en blanding av epoksy / sementblanding. Synlige deler av skader ble utbedret med farger og tilslag tilpasset betongens utseende. Etter reparasjonene ble utbedret områdene, sandvasket for å fjerne eventuelle mørtelrester etter reparasjonene.

Påstøpen på bunnen av bassengene hadde blitt slitt og svekket over tid på grunn av konstant vanntrykk. Påstøpen ble fornyet, før bunn og deler av kantene på bassengene, samt overflaten på “soppene”, ble behandlet med polyurea for å gi ekstra beskyttelse til betongen, i tråd med retningslinjene fra Riksantikvaren.

Frederikkefontenen fikk påført et lag med polyuretan. Middelet er svært motstandsdyktig mot vann og beskytter betongen mot slitasje og korrosjon.

Arkimedes’ basseng

Arkimedes’ basseng ble bygd i 1966 og ligger tett inntil auditoriumsbygget Sophus Lies på Blindern.

Konstruksjonen av bassenget består av plass-støpt sokkel og bunn. Sokkelen er utført som meislet betong, med kraftige massive granitt-blokker på overkanten.

For å få tilgang til betongen ble granittblokker nøye nummeret og midlertidig fjernet. Deretter ble betongen rehabilitert etter samme prinsipper som Frederikke fontenen. Som avsluttende steg ble granittblokkene forsiktig gjenplassert på sin opprinnelige plass.

Bunnen av bassenget ble oppgradert med nytt rør-system for fontene-anlegget, samt etablering av nytt påstøp. Bunnen og sokkelen til bassenget, ble behandlet med en polyurea-membran for beskyttelse og forbedre holdbarheten av anlegget.

Vårt mål var å reparere skadene uten å endre det opprinnelige utseende på betongen fra 1960-tallet. Det ga noen utfordringen. Vi fjernet og erstattet kun det som var skadet og løst, uten å ty til omfattende endringer i strukturen.

Henning Sandholdt, senior prosjektleder i Oslo Murmesterbedrift AS

Vi takker for oppdraget og godt samarbeid

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51