Forskjellige metoder for piperehabilitering

De vanligste metoder for piperehabilitering av innvendig pipeløp er glidestøping og fôring med syrefast stålrør.

Metode 1: Glidestøping av pipe

Glidestøping foregår ved at alle de fire innvendige skorsteinssidene blir påført en spesialmørtel.

  • Fordel med denne metoden er at den opprettholder omtrent det samme tverrsnittet innvendig. Det blir en fin glatt flate innvendig. Dette vil i de fleste tilfeller bedrer trekk-forholdene i pipen.
  • Ulempen med denne metoden for piperehabilitering er at de gjeldende forskrifter om kledninger/tilsyn til skorsteinssidene ikke forandres.

Metode 2: Nedsenkning av syrefaste/rustfrie stålfôringer i pipe

Denne metoden piperehabilitering består i å nedsenke syrefaste rustfrie stålfôringer i hele skorsteinsløpet. Fra og tilkoble ildstedene.

  • Fordelen med denne piperehabiliterings metoden er at det benyttes en ventilert isolasjonsløsning. Dette gjør at 2 av skorsteinssidene kan kles inn.
  • Ulempen er at skorsteinsløpet innsnevres og det kan skape en “flaskehals”. Dette spesielt ved større ildsteder (åpne gruepeiser etc). Trekk-forholdene kan i enkelte tilfeller bli noe dårlig. Samtidig er det noe mer komplisert med nye installasjoner i ettertid.

Valg av metode 1 eller 2

Det er ikke så lett for menigmann å foreta valg av disse metodene for piperehabilitering. Så lenge skorsteinssidene inne hos beboerne ikke er tildekket, eller det er enkelt å gjøre noe med dette, så vil det nok være greiere med en glidestøping. Uansett metode så må eierne/brukerne selv sørge for at kledningene på skorsteinssidene er etter gjeldende bestemmelser.

Utdrag fra gjeldende bestemmelser for kledninger på piper og skorsteins sider

Oppstillingsklasse 1

Skorsteinen skal ha minst 100 mm. avstand til brennbart materiale.

Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis skorsteinen har minst 20 mm. puss. Mellom puss og treverk må det være et lag ubrennbare plater med varmemotstand minst 0,02 m2K/W.

Har skorsteinen minst 20 mm. puss, kan man sløyfe utkragning når avstanden fra utside av pusset vange til treverk blir 100 mm. og mellomrommet mellom skorstein og treverk fylles med ubrennbar isolasjon.

Oppstillingsklasse 2

Skorsteinen kan stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak (det forutsettes nødvendig klaring for at skorsteinene skal kunne bevege seg fritt). Avstand til vegg av brennbart materiale skal være minst 100 mm.

Oppstillingsklasse 3

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på maks to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.

Filmen viser to ulike metoder for piperehabilitering.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51