Forskjellige piperehabiliteringsmetoder

Det vanligste metodene for innvendig rehabilitering av pipen er glidestøping og fôring med syrefast stålrør.

Metode 1: Glidestøping av pipe

Denne innvendige formen for piperehabilitering, foregår ved at alle de fire innvendige skorsteinssidene blir påført en spesialmørtel.

  • Fordel med denne metoden er at den opprettholder omtrent det samme tverrsnittet innvendig. Det blir en fin glatt flate innvendig som i de fleste tilfeller bedrer trekkforholdene i pipen.
  • Ulempen med denne metoden for piperehabilitering er at de gjeldende forskrifter om kledninger/tilsyn til skorsteinssidene ikke forandres.

Metode 2: Nedsenkning av syrefaste/rustfrie stålfôringer i pipe

Denne metoden piperehabilitering består i å nedsenke syrefaste rustfrie stålfôringer i hele skorsteinsløpet. Fra og tilkoble ildstedene.

  • Fordelen med denne pipe metoden er at vi benytter en ventilert isolasjonsløsning og som gjør at 2 av skorsteinssidene kan kles inn.
  • Ulempen er at skorsteinsløpet innsnevres og det kan skape en “flaskehals” spesielt ved større ildsteder (åpne gruepeiser etc) og trekkforholdene kan i enkelte tilfeller bli noe dårlig. Og det er noe mer komplisert med nye installasjoner i ettertid.

Valg av metode 1 eller 2

Det er ikke så lett for menigmann å foreta valg av disse metodene for rehabilitering av piper. Så lenge skorsteinssidene inne hos beboerne ikke er tildekket, eller det er enkelt å gjøre noe med dette, så vil det nok være greiere med en glidestøping. Uansett metode så må eierne/brukerne selv sørge for at kledningene på skorsteinssidene er etter gjeldende bestemmelser.

Utdrag fra gjeldende bestemmelser for kledninger på piper og skorsteinssider

Oppstillingsklasse 1

Skorsteinen skal ha minst 100 mm. avstand til brennbart materiale.

Gulvbord, parkett, himlingskledning samt listverk kan likevel legges inntil skorsteinen hvis skorsteinen har minst 20 mm. puss. Mellom puss og treverk må det være et lag ubrennbare plater med varmemotstand minst 0,02 m2K/W.

Har skorsteinen minst 20 mm. puss, kan man sløyfe utkragning når avstanden fra utside av pusset vange til treverk blir 100 mm. og mellomrommet mellom skorstein og treverk fylles med ubrennbar isolasjon.

Oppstillingsklasse 2

Skorsteinen kan stilles opp mot brennbart materiale i etasjeskille og yttertak (det forutsettes nødvendig klaring for at skorsteinene skal kunne bevege seg fritt). Avstand til vegg av brennbart materiale skal være minst 100 mm.

Oppstillingsklasse 3

Skorsteinen kan stilles opp mot vegg av brennbart materiale på maks to sider og mot brennbart materiale i etasjeskiller og tak. Det forutsettes nødvendig klaring til vegger og etasjeskiller slik at skorsteinen kan bevege seg fritt.

Utføring av piperehabilitering

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss