Vedlikeholdsansvaret i borettslag og sameie

Bor du i en murbygning? Hvordan ser fasaden ut? Er det fare for nedfall av løse gjenstander fra fasaden, tak eller balkonger? Hvem har ansvaret for bygningsmassen der du bor? Undersøkelser gjort viser at 2 av 3 leilighetseiere ikke er klar over hvilket vedlikeholdsansvar de har der de bor.

Vedlikeholdsansvaret og forvaltning av felles midler

Hovedregelen for vedlikeholdsansvaret i et borettslag og sameiet er som reglen at innenfor de fire vegger er eieren av leiligheten ansvarlig. Borettslag og sameiet har ansvaret for alt vedlikehold utenfor leiligheten, både innvendig og utvendig.

Har du blitt valgt inn i styret i et borettslag eller eierseksjonssameier har du ansvaret for å sikre, forvalte og drifte store verdier knyttet til bygg og eiendom. Dette er verdier som trenger jevnlig vedlikehold og reparasjoner for å være i forsvarlig god stand slik at det ikke oppstår vesentlig ulempe for eller fare for skade på personer, eiendom eller miljø. (borettslagsloven og eierseksjonsloven). Dersom dette ikke overholdes, kan styrets medlemmer holdes personlig ansvarlig. Det er nemlig slik at et styremedlem har et personlig straffe- og erstatningsansvar knyttet til vervet. Det skjer når man har opptrådt uaktsomt via unnlatelse eller handling.

Vurdering av teknisk tilstand og levetid på murbygårder

Mange styremedlem har kanskje ikke den nødvendige kunnskapen om vedlikeholdsplikten og hva som kreves for å istandsette et mur bygg. Vi skjønner godt at det kan være vanskelig å vite alvorligheten av skader på bygningsmasser og det som kun kan se ut som skjønnhetsfeil i fasaden.

Tydelige tegn på at murfasaden har behov for oppussing eller en fasaderehabilitering er murskader som sprekker, løse murflak, løs mørtel, eller avskalling. Eller en fasade med forbi levealder. Styrets praktiske ansvar er å følge opp med utbedringer og avdekket skadeomfanget innen rimelig tid. Fare for nedfall kan forekomme og skape ubehagelige og farlige situasjoner, både økonomisk og rettslig.

Vårt råd er å skaffe oversikt og kontroll på status for bygningsmassen. Oslo Murmesterbedrift gjennomfører tilstandsvurderinger på murbygårder, Vi kartlegger fasadens tilstand, fukt skader, og hvilke materialer som tidligere er benyttet. Vi gir anbefaling om hvilke tiltak som er nødvendig og hva som må til for å få et sikkert og langvarig godt resultat.

Fasader med riss, sprekker, malingsavskalling og større vedlikeholdsetterslep. Styremedlemmer i sameier og borettslag har vedlikeholdsansvaret og kan holdes økonomisk ansvarlig for brudd på vedlikeholdsplikten.

Ikke utsett fasadevedlikeholdet

Større vedlikeholdsprosjekter, slik som en fasaderehabilitering, kan være utfordrende for styre å ta tak i. Bygårder har ofte begrensede midler til disposisjon, så det kan være utfordrende å finansiere de nødvendige vedlikeholdsarbeidene. Det er en tidskrevende prosess og alle eiere og beboere skal se fordelen ved rehabiliteringen.

Videre skal det tas hensyn til om murbygget er fredet, vernet eller verneverdig. Er murgården verneverdig har vårt firma bred fagkompetanse innen antikvarisk rehabilitering og restaurering av eldre murbygninger. Vi arbeider etter hensyn til bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenarter. Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett tiltaksklasse 2, for arbeid på bevaringsverdige byggverk, utstedt av Direktoratet for Byggekvalitet.

Det kan være smart å tak i problemet så raskt som mulig for å forhindre ytterligere skader. Forebyggende tiltak på bygningsmasser kan gjøre at borettslag og sameier slipper unna større og uforutsette fasaderehabiliteringstiltak.

Spesialister på fasaderehabilitering

Oslo Murmesterbedrift er spesialister på fasaderehabilitering. Vi har nødvendige kompetanse, erfaring og utstyrt for å utføre en fasaderehabilitering på en sikker og effektiv måte. Arbeidet utføres i henhold til gjeldende byggetekniske krav og standarder. Vi utfører større og mindre rehabiliterings oppdrag for borettslag og sameier.

Firmaet har et godt omdømme og positive anbefalinger fra tidligere kunder. Se våre referanseprosjekter.

Ta kontakt med oss via telefon eller kontaktskjema under dersom du ønsker mer informasjon eller befaring.

Søk om råd og tilskudd til vedlikeholdsprosjektet

Det finnes tilskuddsordninger for å få å økonomisk støtte til istandsettelse av eldre murgårder. Ta kontakt Enova for å avklare muligheter for investeringsstøtte.

Murbyen Oslo tilbyr rådgiving til vedlikehold av historiske og eldre myr bygårder. Murbyen Oslo sitt hovedmål er å bidra til bærekraftig byutvikling ved å sørge for at Oslos historiske murgårder blir ivaretatt med tradisjonelle materialer og metoder.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51