Antikvarisk arbeid 2020

Den fredede villaen Store Munkengen

GALGEBERG 2

Ny avdeling er behandlet med Mapei fiberpussystem i fargen oker.
Gammel del er rehabilitert med antikvariske prinsipper.

Kort om bygget

Peder Olson, som eide Jordal Teglverk, bygde i 1846 på en bolig fra 1700-tallet til villaen du ser i dag. Rundt villaen ble det oppført arbeidsboliger for Jordal Teglverk, noen av Oslos første utleiegårder.

I nyere tid er det bygd på en moderne del, slik at bygget kan fungere som barnehage.