Antikvarisk arbeid 2021

Skur 38, Oslo Havn havnekontor

VIPPETANGEN I OSLO

Landets første armerte betongbygg, Skur 38 på Vippetangen, har blitt rehabilitert etter sirkulære prinsipper. I oppdrag fra Oslo Havn og FutureBuilts har vi fasaderehabilitert det bevaringsverdige bygget.

Amerikalinjen hadde sitt anløp til Skur 38 fra 1950-tallet. I 1985 ble bygget omgjort til kontorlokaler, og nå blir det rustet opp til å bli Oslo Havns administrasjonsbygg.

Oslo Havnelager i ny drakt

Rehabilitering etter sirkulære prinsipper

En tilstandsanalyse av underlaget tilsa at det var store betongskader på bygget og større områder med karbonatisert betong. Over tid har betongen blitt utsatt for naturlig kjemiske prosesser som medfører at betongens PH-verdi reduseres. Det oppstår karbonisering (rust) i armeringen.

“Eksisterende konstruksjoner skal bevares der det er mulig og oppgraderes bygningsfysikk for forlenget levetid”

Pressemelding, Oslo Havn

Bygget er verneverdig og står på Byantikvarens Gule Liste. Skur 38 rehabiliteres etter sirkulære prinsipper, som vil si at stilles høye krav til gjenbruk av materialer.

Bilder under arbeid

Påføring av isolerende kalk-mørtel

Vi utførte sandvasking og mekanisk reparasjon av betongen, før alt ble pusset med superisolerende kalkmørtel. Kalkmørtelen fikk tilført aeorgel som gir meget god isolasjonsevne, samtidig transporteres eventuell fuktighet ut. Produktets har flere spennende egenskaper som egnet seg til dette prosjektet. Det er ikke miljøskadelig, og innehar brannhemmende og støydempende egenskaper.

Til slutt ble pussen brettpusset med 1,5 mm korning og malt i en flott, tilnærmet original, grønnfarge.

Innvendige søyler ble vasket rent for gamle malingssjikt. Etter at de ble vasket rene med høytrykk av luft, vann og sand, ble de overflatebehandlet med sealer.

Spennende prosjekt

Skur 38 var et veldig spennende prosjekt for oss, hvor samarbeidet gikk veldig smidig med oppdragsgiverne. Oslo Havn KF satte bransjens høyeste miljøkrav, og bygget overleveres med BREEAM-Excellent-sertifikat.

Vi takker for tilliten.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vi behandler din henvendelse fortløpende.

Kundeservice er åpent mandag-fredag 07.00-15.00

Telefon: 22 12 00 51