Alt av murarbeid, Piperehabilitering 2021

100 nye piper på 25 bygninger

HOVIN BORETTSLAG

Hovin BRL er et prosjekt Oslo Murmesterbedrift AS gjennomfører som en totalunderentreprise for søsterselskapet Oslo Entreprenørbedrift AS. Arbeidet som utføres er rivning og oppmuring av 195 pipetopper i teglstein over 21 bygg.

Pipetoppene på Hovin har gjennom mange år med vær og vind i nordisk klima fått påkjenninger. Murverket var porøst ,teglstein og fuger begynte å få synlige mekaniske skader grunnet frostskader over lengre tid. Det var fare for nedfall av stein og fug.

Liten pipetopp, nylig ommuret

Ommuring av kompakt teglstein

Arbeidet gikk ut på å rive ned piper til undertaket for så ommure med en klassisk kompakt teglstein. Fargespillet og strukturen i teglstenen egner seg godt til eksisterende fasader. Det er lagt på skiferheller med dryppkant som er en varig og teknisk god løsning i det Norske klimaet.

Utskifting av tak og piper

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss