Betongarbeid, Overflatebehandling 2022

Betongrehabilitering av Colosseum p-hus

Essendrops gate 5

Colosseum P-hus fikk i 2019 avdekket et betydelig antall punkter og områder hvor akrylbelegget hadde løsnet. Områdene var spredt over alle tre parkeringsplan.

Mange av skadene var forårsaket av korrosjon i overkantarmeringen i dekkene. Som skyldes i stor grad at betongen i overkanten av dekken inneholdt klorider. Enkelte av skadene har gitt inntrykk av å ha oppstått på grunn av mangelfull heft mellom belegg og underliggende betong.

Arbeidet i Colosseum P-hus omfatte følgende:

Colosseum P-hus er et parkeringsanlegg på 17.543 m2. Oslo Murmesterbedrift utfører i denne entreprisen arbeid primært i overkant av parkeringsdekker og gulv.

  • Fjerning av belegg med manglende eller mangelfull heft
  • Mekanisk utbedring av synlige og usynlige betongskader. Dette ble avdekket etter at belegget ble fjernet.

Det er benyttet en systemtestet reparasjonsmørtel som følger reparasjonsprinsippene for katodisk korrosjonsbeskyttelse. Deretter belegges gulv og dekker på grunn med et egnet akryl og polyuretan belegg. Etablering av hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater, malingsfjerning og ny overflatebehandling av synlig spunt.

Katodisk korrosjonsbeskyttelse

Det er benyttes en systemtestet reparasjonsmørtel som følger reparasjonsprinsippene for katodisk korrosjonsbeskyttelse. Deretter belegges gulv og dekker på grunn med et egnet akryl og polyuretan belegg. Etablering av hulkiler i overgang mellom overkant dekke og vertikale flater, malingsfjerning og ny overflatebehandling av synlig spunt.

LURER DU PÅ NOE?

Ta kontakt med oss