Våre referanser  

Prosjekt / Sverdrups Gate 8

Entrepriseform:
Date
2018

KC 50/50, Keim silikatmaling.

Oppganger rehabiliteres, noen vinduer byttes, Fasadens gipsornamentur rehabiliteres. Under overdekningene er store kartusjer omkring våpenskjold som bærer, bokstavene "B" og "S", som i byggherrenes etternavn: Alexius Emanuel Steene og Iver Magnus Bjerke. Stiluttrykket er en eklektisk senhistorisme preget av nybarokk.

Tilbake til referanser