Våre referanser  

Prosjekt / Det Norske Nobelinstitutt

Entrepriseform:
Totalentreprise
Date
2018

Innvendig oppussing av direktørens kontor og møterom samt trappeoppgang. Konservering av gammel tapet. Reproduksjon av gamle farger. Gullforgylling av takornamenter.

Vernestatus: Vedtaksfredet av Riksantikvaren
Tilbake til referanser